Start arrow Ogłoszenia

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Ogłoszenia
Obwieszczenie z dnia 20 stycznia 2015 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 20 stycznia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Dionizego Kleistra, występującego z pełnomocnictwa (Nr 11/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r.) Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie stacji paliw płynnych na terenie kompleksu wojskowego 1531 przy ul. Dworcowej 56 w Inowrocławiu dla JW 4620 w Toruniu, na działkach nr ew. 24/1 i 25/1, obręb Inowrocław 4.

Przedmiotowe nieruchomości zostały ujęte w decyzji Nr 393/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej (Dz. U. MON z dnia 3 października 2014 r., poz. 321 – Lp. 227 załącznika do ww. decyzji) i stanowią w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2015-01-20
Data udostępnienia informacji: 2015-01-20
Ilość wyświetleń informacji: 3464
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 15 stycznia 2015 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 15 stycznia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Włodzimierza Smoczyńskiego oraz Pana Sławomira Rybarskiego Członków Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o., dnia 15 stycznia 2015 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 3/2015, znak: WIR.II.746.1.22.2014.EG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Inwalidów – Konduktorskiej w Bydgoszczy, na nieruchomości ozn. nr ewid. 39/10 obręb 0229, miasto Bydgoszcz.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2015-01-15
Data udostępnienia informacji: 2015-01-19
Ilość wyświetleń informacji: 3132
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 15 stycznia 2015 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 15 stycznia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Andrzeja Łukowskiego, działającego z pełnomocnictwa Pana Włodzimierza Hypszera Dyrektora Oddziału Dystrybucji Bydgoszcz udzielonego przez Zarząd ENEA Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu w dniu 14 stycznia 2015 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 2/2015, znak: WIR.II.746.1.1.2014.PP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV dla potrzeb przyłączenia instalacji zakładów produkcyjnych Gzella i Lniano do sieci SN 15kV w miejscowości Osie, realizowanej w części na obszarze kolejowym (teren zamknięty), na działce nr 307/1 – obręb Osie, gmina Osie. Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3 (budynek C), pokój 217 na II piętrze, w dniach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz we wtorki w godzinach od 8.00 do 16.00. Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy  – tel. 052-349-74-94.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2015-01-15
Data udostępnienia informacji: 2015-01-16
Ilość wyświetleń informacji: 3493
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 14 stycznia 2015 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 stycznia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Michała Roguskiego – reprezentującego Konsorcjum Firm: Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz CONSEKO-SAFEGE S.A z siedzibą w Krakowie, występującego w imieniu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z pełnomocnictwa Pana Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa i Pana Michała Korolko Członka Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z pełnomocnictwa Pana Mirosława Kozłowicza Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, dnia 12 stycznia 2015 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 1/2015, znak: WIR.II.746.1.20.2014.EG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz - Błonie, na nieruchomości ozn. nr ewid. 26/1 obr. 0001, gmina Białe Błota oraz na nieruchomościach ozn. nr ewid.: 82/2 obr. 0053 oraz nr ewid. 3 obr. 0274, miasto Bydgoszcz.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2015-01-14
Data udostępnienia informacji: 2015-01-16
Ilość wyświetleń informacji: 3474
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 13 stycznia 2015 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 13 stycznia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Leszka Olejnika prezesa firmy Biuro Studiów i Projektów „BIPROKABEL” Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy, działającego z upoważnienia płk Krzysztofa Szychulskiego, Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu SPIER – magazyn środków bojowych na nieruchomości ozn. nr ewid. 220/6 obręb Szadłowice, gm. Inowrocław.

Nieruchomość objęta wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego została ujęta w decyzji Nr 393/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2014 r., poz. 321 ze zm. – Lp. 706 załącznika do decyzji) i stanowi w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2015-01-13
Data udostępnienia informacji: 2015-01-14
Ilość wyświetleń informacji: 3570
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 13 stycznia 2015 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 13 stycznia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Leszka Olejnika prezesa firmy Biuro Studiów i Projektów „BIPROKABEL” Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy, działającego z upoważnienia płk Krzysztofa Szychulskiego, Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie strażnicy wojskowej straży pożarnej z wbudowaną kotłownią olejową wraz z placami manewrowymi, dojazdami, dojściami i przyłączami wod.-kan., elektroenergetycznymi i teletechnicznymi na nieruchomości ozn. nr ewid. 63/4 obręb Latkowo 0022, gm. Inowrocław

Nieruchomość objęta wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego została ujęta w decyzji Nr 393/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2014 r., poz. 321 ze zm. – Lp. 706 załącznika do decyzji) i stanowi w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2015-01-13
Data udostępnienia informacji: 2015-01-14
Ilość wyświetleń informacji: 3082
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 13 stycznia 2015 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 13 stycznia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pani Katarzyny Wojciechowskiej właścicielki firmy SNUG.pl z siedzibą w Toruniu, działającej z upoważnienia płk Krzysztofa Szychulskiego, Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejącej stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Jednostki Wojskowej 4620 – Kompleks Wojskowy nr K2016 w Toruniu, przy ul. Okólnej nr 36-40, dz. nr 1/67 obręb 75 m. Toruń.

Nieruchomość objęta wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego została ujęta w decyzji Nr 393/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2014 r., poz. 321 ze zm. – Lp. 293 załącznika do decyzji) i stanowi w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2015-01-13
Data udostępnienia informacji: 2015-01-14
Ilość wyświetleń informacji: 3516
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 13 stycznia 2015 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 13 stycznia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Nr 16/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r., znak: UI-4004/558a/12;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 30/TZ/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r., znak: ZKPPT.7637.245.2014;
 • Prezydenta Miasta Bydgoszczy znak: WAB.I.670.1.503.2014.MO z dnia 22 grudnia 2014 r.,

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku warsztatowego nr 57 wraz z przyłączem sanitarnym w kompleksie wojskowym 1163 w Bydgoszczy, na nieruchomościach ozn. nr ewid.: 3/7 obr. 120 i 6/28 obr. 124, miasto Bydgoszcz.

W związku z powyższym strony mają prawo w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w postanowień, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski (w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej) w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, budynek C, II piętro, pok. 231 w dniach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz we wtorki w godzinach od 8.00 do 16.00. Po upływie określonego terminu w sprawie wydane zostanie rozstrzygnięcie.

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy – tel. 052-349-74-96.

Znak sprawy:
WIR.II.746.1.3.2014.EG

Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska - Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju

Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2015-01-13
Data udostępnienia informacji: 2015-01-13
Ilość wyświetleń informacji: 2940
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 13 stycznia 2015 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 13 stycznia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2014 r., znak:   WST.612.1.317.2014.AD;
 • Zarząd dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią z dnia 30 grudnia 2014 r., znak: ZDP.420.181/14;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 32/TZ/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r., znak: ZKPPT.7637.258.2014,
 • Starostę Nakielskiego z dnia 29 grudnia 2014 r., znak: WWA.670.4.5.2014.P.P.

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej dla terenów mieszkalnych w miejscowości Samostrzel, gmina Sadki, z rur PE ? 110 mm, skrzyżowanie wodociągu z linią kolejową Bydgoszcz-Piła na działce nr ew. 113, obręb Samostrzel, gmina Sadki.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2015-01-13
Data udostępnienia informacji: 2015-01-13
Ilość wyświetleń informacji: 3557
Rejestr zmian dokumentu
 
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach ul. Betonowa 1A, 86-005 Biała Błota z dnia 26 listopada 2014 r., decyzją Nr 1/2015 z dnia 08 stycznia 2015 r. został zatwierdzony projekt budowlany  i udzielone pozwolenie na budowę  pn.: „Budowa magistrali wodociągowej Ciele Łochowo, zadanie III-Lipniki-Murowaniec gmina Białe Błota wraz z przejściem pod drogą krajową S-5 na dz. nr ewid. 101/1, 42/3, 11/7 obręb Kruszyn Krajeński i 284/24, 284/28 i 282/90 obręb Murowaniec gmina Białe Błota”.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się  w siedzibie Kujawsko– Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury i Rozwoju, ul. Jagiellońska 3 (budynek A, II piętro, pokój nr 203) w dniach pracy Urzędu w godz. 10.00 - 14.00.

Nr sprawy: WIR.I.7840.2.19.2014.AŻ

podpisał
z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Eugeniusz Kaźnica
Starszy Inspektor Wojewódzki
w Oddziale
Architektury i Budownictwa
w  Wydziale Infrastruktury i Rozwoju

Autor informacji: Eugeniusz Kaźnica
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2015-01-08
Data udostępnienia informacji: 2015-01-09
Ilość wyświetleń informacji: 2952
Rejestr zmian dokumentu
 
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - "Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi" Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”

Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów będących operacjonalizacją programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r poz. poz. 1118 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność mającą na celu umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów będących operacjonalizacją programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. W konkursie mogą brać udział także niepubliczne podmioty pomocy społecznej działające w formach samopomocowych dla rodzin i osób z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1375 z późn. zm.). 

Czytaj dalej  

Autor informacji: Sławomir Szuster
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2015-01-07
Data udostępnienia informacji: 2015-01-07
Ilość wyświetleń informacji: 2811
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Grzegorza Jaworskiego reprezentującego Pracownię Architektoniczną „ARUS” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy działającego w imieniu 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy z pełnomocnictwa komendanta płk dr n. med. Krzysztofa Kasprzaka w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie garażu otwartego na samochody osobowe wraz z wew. infrastrukturą: instalacjami wod-kan, elektryczną na terenie działek o nr ew. 3/4 obręb 120 i 6/18 obręb 124 miasto Bydgoszcz.

Nieruchomości objęte wnioskiem zostały ujęte w decyzji Nr 393/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2014 r., poz. 321 ze zm. – Lp. 760 załącznika do decyzji) i stanowi w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-12-30
Data udostępnienia informacji: 2014-12-30
Ilość wyświetleń informacji: 3084
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

na wniosek Pana Michała Roguskiego – reprezentującego Konsorcjum Firm Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz CONSEKO-SAFEGE Sp. z o.o., występującego w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z pełnomocnictwa Pana Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa i Pana Michała Korolko Członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dnia 22 grudnia 2014 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 43/2014, znak: WI.III.746.1.48.2014.EG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Trzciniec, na nieruchomościach ozn. nr ewid.: 713/1, 713/2, 715/1, 715/2, 848/5, 848/6 i 950/3 obr. 0001 m. Trzciniec, gmina Białe Błota.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-12-30
Data udostępnienia informacji: 2014-12-30
Ilość wyświetleń informacji: 3302
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

na wniosek Pana Michała Roguskiego – reprezentującego Konsorcjum Firm Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz CONSEKO-SAFEGE Sp. z o.o., występującego w imieniu Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z pełnomocnictwa Pana Mirosława Kozłowicza Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, dnia 22 grudnia 2014 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 42/2014, znak: WI.III.746.1.47.2014.EG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz - Bielawy, na nieruchomościach ozn. nr ewid.: 82/2, 84/2, 86/2, 100/2 i 100/4 obr. 0196 oraz nr ewid.: 5/3, 12/2, 13/1 i 13/3 obr. 0207 miasto Bydgoszcz.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-12-30
Data udostępnienia informacji: 2014-12-30
Ilość wyświetleń informacji: 3314
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 29 grudnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1, w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 31/TZ/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r., znak: ZKPPT.7637.246.2014;
 • Zarząd Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 grudnia 2014 r., znak: DP.672.248.2014;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na nieruchomościach ozn. nr ewid. 23/1, 23/2, 23/3, 23/4 położonych w obrębie Trzebień, gmina Dobrcz.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-12-29
Data udostępnienia informacji: 2014-12-30
Ilość wyświetleń informacji: 3139
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 29 grudnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

na wniosek Pana Rafała Wrzoska, działającego z pełnomocnictwa Wójta Gminy Bobrowo Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 35/2014, znak: WI.III.746.1.40.2014.PP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 080416C Wichulec – granica gminy Bobrowo z linią kolejową nr 208 relacji Działdowo-Chojnice w miejscowości Wichulec w km 64+436 linii kolejowej nr 208 na działce o nr ewid.: 35 w miejscowości Wichulec, gmina Bobrowo.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-12-29
Data udostępnienia informacji: 2014-12-30
Ilość wyświetleń informacji: 3284
Rejestr zmian dokumentu
 
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Gminy Więcbork ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork z dnia 16 października 2014 r., decyzją   Nr 235/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. został zatwierdzony projekt budowlany  i udzielone pozwolenie na budowę  pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia  w Więcborku na dz. nr ewid. 391/1 i 394 obręb Więcbork 4 oraz 297/1, 308/1 obręb Śmiłowo”.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się  w siedzibie Kujawsko– Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury i Rozwoju, ul. Jagiellońska 3 (budynek A, II piętro, pokój nr 203) w dniach pracy Urzędu w godz. 10.00 - 14.00.

Nr sprawy: WIR.I.7840.3.3.2014.AŻ

podpisał
z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Eugeniusz Kaźnica
Starszy Inspektor  Wojewódzki
w Oddziale Architektury i Budownictwa
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju

Autor informacji: Eugeniusz Kaźnica
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-12-22
Data udostępnienia informacji: 2014-12-22
Ilość wyświetleń informacji: 2523
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 19 grudnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2014 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o wydaniu przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Wojciecha Rembacza, p.o. z-cy Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy, w dniu 19 grudnia 2014 r., decyzji Nr 14/ZRID/2014, znak: WI.IV.7820.33.2014, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa estakady i węzła w ciągu drogi krajowej nr 1 (91) w m. Przechowo wraz z odcinkiem drogi od km 139+000 do km 141+100 oraz związanym z drogą przyległym układem komunikacyjnym".

Czytaj całość
Autor informacji: Izabela Rosiak
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-12-19
Data udostępnienia informacji: 2014-12-19
Ilość wyświetleń informacji: 3211
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 19 grudnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

na wniosek Pana Sławomira Kołtuna, występującego z pełnomocnictwa Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy, dnia 19 grudnia 2014 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski wydał decyzję Nr 41/2014, znak: WI.III.746.1.51.2014.AK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na polegającej na remoncie i przebudowie budynku magazynowego nr 37 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek akumulatorni położonego na terenie kompleksu wojskowego 1531 przy ul. Dworcowej 56 w Inowrocławiu na działce nr 25/1, obręb 4 Inowrocław dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1523.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-12-19
Data udostępnienia informacji: 2014-12-19
Ilość wyświetleń informacji: 3156
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 19 grudnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2014 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

na wniosek Pana Wojciecha Kabacińskiego działającego z upoważnienia Pana Piotra Ustaborowicza- Dyrektora zakładu oraz Pana Zbigniewa Gregorczyka – Zastępcy Dyrektora PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie, Zakład Kujawski w Bydgoszczy z pełnomocnictwa Pana Tadeusza Skobel - Prezesa Zarządu oraz Pana Wojciecha Szwankowskiego -  Członka Zarządu, dnia 19 listopada 2014 r.   Wojewoda Kujawsko – Pomorski wydał decyzję Nr 40/2014, znak: WI.III.746.1.50.2014.AK. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie przyzakładowej oczyszczalni ścieków w związku z planowaną inwestycją modernizacji sieci kanalizacyjnej odprowadzenia ścieków z budynku administracyjno-magazynowego na nieruchomości oznaczonej nr ew. 5/17 w obrębie Włocławek -79/1.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-12-19
Data udostępnienia informacji: 2014-12-19
Ilość wyświetleń informacji: 3097
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 15 grudnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 15 grudnia 2014 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o wydaniu przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, na wniosek Prezydenta Miasta Bydgoszczy, reprezentowanego przez Tomasza Szymańskiego, z-cę Dyrektora ds. Inwestycji Drogowych w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniu 15 grudnia 2014 r., decyzji Nr 13/ZRID/2014, znak: WI.IV.7820.34.2014, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Rozbudowa zewnętrznego układu drogowego w rejonie ulic: Kujawskiej i Wojska Polskiego dla potrzeb zapewnienia obsługi komunikacyjnej projektowanego centrum handlowego „Zielone Arkady" w Bydgoszczy - zadanie 3 pt. „Rozbudowa ul. Kujawskiej wraz z przebudową infrastruktury technicznej".

Czytaj całość
Autor informacji: Izabela Rosiak
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-12-15
Data udostępnienia informacji: 2014-12-19
Ilość wyświetleń informacji: 3029
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 15 grudnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 15 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2014 r., znak: UP-4005/8768/14
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 28/TZ/2014 z dnia 25 listopada 2014 r., znak: ZKPPT.7637.225.2014;
 • Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2014 r., znak: WAB.I.670.1.478.2014.MO,

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Inwalidów- Konduktorskiej w Bydgoszczy, na nieruchomości ozn. nr ew. 39/10 obręb 0229, miasto Bydgoszcz.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-12-15
Data udostępnienia informacji: 2014-12-16
Ilość wyświetleń informacji: 3033
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 12 grudnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 12 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Krzysztofa Badury – Prezesa Zarządu Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szubinie, w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej dla terenów mieszkalnych w miejscowości Samostrzel, gmina Sadki, z rur PE ? 110 mm, skrzyżowanie wodociągu z linią kolejową Bydgoszcz-Piła na działce nr ew. 113, obręb Samostrzel, gmina Sadki.

Zgodnie z decyzją Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury i Rozwoju, poz. 25 ze zm. – Lp. 1941 załącznika do ww. decyzji Tom II województwo kujawsko-pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) ww. nieruchomość stanowi teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-12-12
Data udostępnienia informacji: 2014-12-12
Ilość wyświetleń informacji: 4378
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 10 grudnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 10 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1, w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZAR/505/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r., znak: WU OZ.DB. ZAR.5151.38.3.2014.TZ;
 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2014 r., znak: WST.612.1.291.2014.SR;
 • Wójta Gminy Osie z dnia 26 listopada 2014 r., znak: ROŚBiGK.670.16.2014;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 29/TZ/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. znak: ZKPPT.7637.227.2014;
 • Starostę Świeckiego z dnia 2 grudnia 2014 r. znak: AB.6730.O.2204.2014;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV dla potrzeb przyłączenia instalacji zakładów produkcyjnych Gzella i Lniano do sieci SN 15 kV w miejscowości Osie, realizowana na działce o nr ewid. 307/1 obręb Osie, gmina Osie.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-12-10
Data udostępnienia informacji: 2014-12-11
Ilość wyświetleń informacji: 3068
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 10 grudnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 10 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2014 r., znak: IP-2101/BIT/64/14;
 • Wójta Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2014 r., znak: GPR.670.35.2014.3;
 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2014 r., znak: WST.612.1.289.2014.PS;
 • Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy z dnia 26 listopada 2014 r., znak: GDDKiA-O/BY-Z3-ap-073-1369/14
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 27/TZ/2014 z dnia 24 listopada 2014 r., znak: ZKPPT.7637.220.2014;
 • Starostę Bydgoskiego z dnia 25 listopada 2014 r., znak: WB.673.118.2014;
 • Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2014 r., znak: WAB.I.670.1.474.2014.MO,

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla zadania pn.: Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz - Błonie, na nieruchomości ozn. nr ewid. 26/1 obr. 0001, gmina Białe Błota w ramach zadania pn.: Wykonanie studium wykonalności i dokumentacji projektowych dla przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach zadania pn. „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitarnym BiT-City”.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-12-10
Data udostępnienia informacji: 2014-12-11
Ilość wyświetleń informacji: 2993
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 9 grudnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 9 grudnia 2014 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Henryka Dober – prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „HD PROJEKT” z siedzibą w Solcu Kujawskim, występującego z pełnomocnictwa Pana Mariusza Mirek – Dyrektora Zakładu w Bydgoszczy, działającego na podstawie prokury oddziałowej Pani Agnieszki Haraj – Prokura Oddziałowa Samoistna Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Gdańsku, dnia 8 grudnia 2014 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski wydał decyzję Nr 38/2014, znak: WI.III.746.1.43.2014.AK. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Rypin – dz. nr 856/38, 856/42, obręb 1 Rypin.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-12-09
Data udostępnienia informacji: 2014-12-10
Ilość wyświetleń informacji: 2912
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 9 grudnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 9 grudnia 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Piotra Rotmańskiego, działającego w imieniu Portu Lotniczego Bydgoszcz. S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, dnia 8 grudnia 2014 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 39/2014, znak: WI.III.746.1.8.2014.EG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie podziemnej, elektroenergetycznej, wewnętrznej linii zasilającej od stacji transformatorowej ST8a do progu 08 drogi startowej wraz z montażem świateł identyfikacji progu 08, na nieruchomościach ozn. nr ew.: 63, 64, 65/1, 65/2, 114/7, 114/8 i 117/5 obręb 123, miasto Bydgoszcz oraz dz. nr ew.: 871/14 i 871/16 obręb Białe Błota, gmina Białe Błota.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-12-09
Data udostępnienia informacji: 2014-12-10
Ilość wyświetleń informacji: 2883
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 9 grudnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 9 grudnia 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Piotra Rotmańskiego, działającego w imieniu Portu Lotniczego Bydgoszcz. S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, dnia 8 grudnia 2014 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 39/2014, znak: WI.III.746.1.8.2014.EG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie podziemnej, elektroenergetycznej, wewnętrznej linii zasilającej od stacji transformatorowej ST8a do progu 08 drogi startowej wraz z montażem świateł identyfikacji progu 08, na nieruchomościach ozn. nr ew.: 63, 64, 65/1, 65/2, 114/7, 114/8 i 117/5 obręb 123, miasto Bydgoszcz oraz dz. nr ew.: 871/14 i 871/16 obręb Białe Błota, gmina Białe Błota.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-12-09
Data udostępnienia informacji: 2014-12-10
Ilość wyświetleń informacji: 3521
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 4 grudnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 4 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, ze zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 4 grudnia 2014 r. postanowienia w przedmiocie sprostowania decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr 10/ZRID/2013 z dnia 16 października 2013 r. znak WI.IV.7820.47.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa wiaduktu w km 307+426 wraz z rozbudową drogi krajowej nr 15 w miejscowości Jajkowo nad zlikwidowaną linią kolejową.

Czytaj całość
Autor informacji: Krzysztof Smoczyk
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-12-04
Data udostępnienia informacji: 2014-12-10
Ilość wyświetleń informacji: 2920
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 4 grudnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 4 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, ze zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 4 grudnia 2014 r. postanowienia w przedmiocie sprostowania decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr 7/ZRID/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. znak: WI.IV.7820.26.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 25 w m. Tarkowo Dolne od km 168+580 do km 169+560”.

Czytaj całość
Autor informacji: Krzysztof Smoczyk
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-12-04
Data udostępnienia informacji: 2014-12-10
Ilość wyświetleń informacji: 3029
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 4 grudnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 4 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, ze zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 4 grudnia 2014 r. postanowienia w przedmiocie sprostowania decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr 6/ZRID/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. znak: WI.IV.7820.25.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa skrzyżowań w m. Prądocin i Chmielniki w ciągu drogi krajowej nr 25 od km 162+640 do km 163+600”.

Czytaj całość
Autor informacji: Krzysztof Smoczyk
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-12-04
Data udostępnienia informacji: 2014-12-10
Ilość wyświetleń informacji: 3047
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 4 grudnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 4 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, ze zm.) zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski zakończył postępowanie w przedmiocie odwołania od decyzji Starosty Lipnowskiego Nr 2/2014 z dnia 12 maja 2014 r., znak: ArB.6740.6.2.2014 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: Budowa drogi gminnej decyzją z dnia 4 grudnia 2014 r. , w której:

Uchylił zaskarżoną decyzję i umorzył postępowanie pierwszej instancji w całości.

Czytaj całość
Autor informacji: Krzysztof Smoczyk
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-12-04
Data udostępnienia informacji: 2014-12-08
Ilość wyświetleń informacji: 2954
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 4 grudnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 4 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, ze zm.) zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski zakończył postępowanie w przedmiocie odwołania od decyzji Starosty Brodnickiego Nr 1.2014 z dnia 13 maja 2014 r., znak WB.6740.8.8.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie nawierzchni w ul. Północnej w Brodnicy na działkach nr 3614, 2358/2, 2353/3, 2353/5, 2341, 351/13, 351/15, 349/53, 349/80, 2350, 2348/8 decyzją z dnia 4 grudnia 2014 r., w której:

Uchylił zaskarżoną decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Czytaj całość
Autor informacji: Krzysztof Smoczyk
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-12-04
Data udostępnienia informacji: 2014-12-08
Ilość wyświetleń informacji: 3522
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 4 grudnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 4 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, ze zm.) zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski zakończył postępowanie w przedmiocie odwołania od decyzji Starosty Lipnowskiego Nr 2/2014 z dnia 12 maja 2014 r., znak: ArB.6740.6.2.2014 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: Budowa drogi gminnej decyzją z dnia 4 grudnia 2014 r. , w której:

Uchylił zaskarżoną decyzję i umorzył postępowanie pierwszej instancji w całości.

Czytaj całość
Autor informacji: Krzysztof Smoczyk
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-12-04
Data udostępnienia informacji: 2014-12-05
Ilość wyświetleń informacji: 3462
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 28 listopada 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 28 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Nr 01/2014 z dnia 18 listopada 2014 r., znak: IP-2101/BIT/63/14;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 24/TZ/2014 z dnia 18 listopada 2014r., znak: ZKPPT.7637.208.2014;
 • Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2014 r., znak: WAB.I.670.1.462.2014.MO;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla zadania pn.: Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz - Bielawy, na nieruchomościach ozn. nr ewid.: 82/2, 84/2, 86/2, 100/2 i 100/4 obr. 0196 oraz nr ewid.: 5/3, 12/2, 13/1 i 13/3 obr. 0207 miasto Bydgoszcz.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-11-28
Data udostępnienia informacji: 2014-12-01
Ilość wyświetleń informacji: 2984
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 28 listopada 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 28 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2014 r., znak: WST.612.1.279.2014.PS;
 • Wójta Gminy Białe Błota z dnia 21 listopada 2014 r., znak: GPR.670.34.2014.3;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 23/TZ/2014 z dnia 18 listopada 2014r., znak: ZKPPT.7637.210.2014;
 • Starostę Bydgoskiego z dnia 12 listopada 2014 r., znak: WB.673.110.2014;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla zadania pn.: Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Trzciniec, na nieruchomościach ozn. nr ewid.: 713/1, 713/2, 715/1, 715/2, 848/5, 848/6 i 950/3 obr. 0001 m. Trzciniec, gmina Białe Błota.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-11-28
Data udostępnienia informacji: 2014-12-01
Ilość wyświetleń informacji: 2851
Rejestr zmian dokumentu
 
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Gminy Osiek, Osiek 85 87-340 Osiek z dnia 7 października 2014 r., decyzją   Nr 227/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. został zatwierdzony projekt budowlany  i udzielone pozwolenie na budowę  pn.: „Przejście sieci kanalizacji sanitarnej pod drogą wojewódzką nr 560 Brodnica-Rypin-Sierpc w km 9+025, 9+460, 9+596 w ramach inwestycji: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Osiek na dz. nr ewid. 16 obręb Kolonia Osiek i 262 obręb Osiek”.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się  w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury i Rozwoju, ul. Jagiellońska 3 (budynek A, II piętro, pokój nr 203) w dniach pracy Urzędu w godz. 10.00 - 14.00.

Nr sprawy: WIR.I.7840.2.3.2014.AŻ

podpisała
z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Anna Adamczak
Kierownik Oddziału
Architektury i Budownictwa
w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju

Autor informacji: Anna Adamczak
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-11-27
Data udostępnienia informacji: 2014-12-01
Ilość wyświetleń informacji: 2245
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 25 listopada 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 25 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Michała Kosmalskiego, działającego w imieniu firmy ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na nieruchomościach ozn. nr ewid. 23/1, 23/2, 23/3, 23/4 położonych w obrębie Trzebień, gmina Dobrcz.

Nieruchomości objęte wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostały ujęte w decyzji Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MIiR z 2014 r., poz. 25 ze zm.–  Tom II województwo kujawsko - pomorskie, Lp. 342 załącznika do decyzji) i stanowią w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-11-25
Data udostępnienia informacji: 2014-11-27
Ilość wyświetleń informacji: 2972
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 24 listopada 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 24 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, ze zm.) zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski zakończył postępowanie w przedmiocie odwołania od decyzji od decyzji Starosty Świeckiego z dnia 20 września 2013 r., znak AB.6744.Św.1254.2013 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej gminnej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 031019C od skrzyżowania z ulicą Jana III Sobieskiego do ulicy Sienkiewicza w Świeciu, decyzją z dnia 24 listopada 2014 r., w której:

 1. uchylił, w sentencji zaskarżonej decyzji, znajdujący się na stronie 1, zapis:
  „2.  W obrębie ewidencyjnym Świecie, jednostce ewidencyjnej Świecie – Miasto:

  • działki bez podziału: 108/3, 103/3, 102/3, 345/130, 345/129
  • działki podzielone: 108/4 (108/5, 108/6, 108/7), 242/7 (242/8, 242/9), 345/158 (345/164, 345/165), 345/161 (345/166, 345/167), 345/131 (345/162, 345/163), 101/2 (101/4, 101/5)”

i orzekł w tym zakresie poprzez ustalenie w miejscu uchylenia zapisu:

„2.  W obrębie ewidencyjnym Świecie, jednostce ewidencyjnej Świecie – Miasto:

 • działki bez podziału: 108/3, 108/5, 103/3, 102/3, 345/130, 345/129
 • działki podzielone: 242/7 (242/8, 242/9), 345/158 (345/164, 345/165), 345/161 (345/166, 345/167), 345/131 (345/162, 345/163), 101/2 (101/4, 101/5)”
 1. w pozostałym zakresie utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.
Czytaj całość
Autor informacji: Krzysztof Smoczyk
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-11-24
Data udostępnienia informacji: 2014-11-26
Ilość wyświetleń informacji: 3106
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 24 listopada 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 24 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 14 listopada 2014 r., znak: WDT.6724.1.19.2014.D;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 2511/TZ/2014 z dnia 18 listopada 2014 r., znak: ZKPPT.7637.209.2014;
 • Starostę Inowrocławskiego z dnia 13 listopada 2014 r., znak: AB.673.116.2014,

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na remoncie i przebudowie budynku magazynowego nr 37 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek akumulatorni położonego na terenie kompleksu wojskowego 1531 przy ul. Dworcowej 56 w Inowrocławiu na działce nr 25/1, obręb 4 Inowrocław dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1523.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-11-24
Data udostępnienia informacji: 2014-11-25
Ilość wyświetleń informacji: 3209
Rejestr zmian dokumentu
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 40 z 790