Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 4 grudnia 2014 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 4 grudnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 4 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, ze zm.) zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski zakończył postępowanie w przedmiocie odwołania od decyzji Starosty Lipnowskiego Nr 2/2014 z dnia 12 maja 2014 r., znak: ArB.6740.6.2.2014 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: Budowa drogi gminnej decyzją z dnia 4 grudnia 2014 r. , w której:

Uchylił zaskarżoną decyzję i umorzył postępowanie pierwszej instancji w całości.


Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju  Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek A), pokój 237 na II piętrze, w dniach pracy Urzędu, w godz. 10.00 - 14.00, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Termin wglądu do akt uprzejmie proszę uzgadniać z pracownikiem prowadzącym sprawę.
Kontakt – nr tel. 052-349-74-54.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy: www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych Urzędu Gminy Kikół i Starostwa Powiatowego w Lipnie.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:  WI.IV.7821.7.2014

Autor informacji: Krzysztof Smoczyk
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-12-04
Data udostępnienia informacji: 2014-12-08
Ilość wyświetleń informacji: 2956
Rejestr zmian dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Redaktor Data Zmiana
Radosław Górnicki 2014-12-08 Edycja
Radosław Górnicki 2014-12-08 Utworzenie