Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 25 listopada 2014 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 25 listopada 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 25 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Michała Kosmalskiego, działającego w imieniu firmy ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na nieruchomościach ozn. nr ewid. 23/1, 23/2, 23/3, 23/4 położonych w obrębie Trzebień, gmina Dobrcz.

Nieruchomości objęte wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostały ujęte w decyzji Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MIiR z 2014 r., poz. 25 ze zm.–  Tom II województwo kujawsko - pomorskie, Lp. 342 załącznika do decyzji) i stanowią w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) teren zamknięty.


W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) strony mogą zapoznać się z ww. wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, budynek C, II piętro, pok. 217 w dniach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7:30 do 15:30  oraz we wtorki w godzinach od 8:00 do 16:00. Składanie wniosków i uwag oraz wyjaśnienia dotyczące ww. inwestycji należy zgłosić w terminie 7 dni od dnia dokonania się niniejszego obwieszczenia.

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy – tel. 052-349-74-94.

z up. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju

Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-11-25
Data udostępnienia informacji: 2014-11-27
Ilość wyświetleń informacji: 2973
Rejestr zmian dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Redaktor Data Zmiana
Radosław Górnicki 2014-11-27 Utworzenie