Start arrow Ogłoszenia arrow Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Gminy Osiek, Osiek 85 87-340 Osiek z dnia 7 października 2014 r., decyzją   Nr 227/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. został zatwierdzony projekt budowlany  i udzielone pozwolenie na budowę  pn.: „Przejście sieci kanalizacji sanitarnej pod drogą wojewódzką nr 560 Brodnica-Rypin-Sierpc w km 9+025, 9+460, 9+596 w ramach inwestycji: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Osiek na dz. nr ewid. 16 obręb Kolonia Osiek i 262 obręb Osiek”.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się  w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury i Rozwoju, ul. Jagiellońska 3 (budynek A, II piętro, pokój nr 203) w dniach pracy Urzędu w godz. 10.00 - 14.00.

Nr sprawy: WIR.I.7840.2.3.2014.AŻ

podpisała
z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Anna Adamczak
Kierownik Oddziału
Architektury i Budownictwa
w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju

Autor informacji: Anna Adamczak
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-11-27
Data udostępnienia informacji: 2014-12-01
Ilość wyświetleń informacji: 2361
Rejestr zmian dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Redaktor Data Zmiana
Radosław Górnicki 2014-12-01 Edycja
Radosław Górnicki 2014-12-01 Edycja
Radosław Górnicki 2014-12-01 Utworzenie