Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 10 grudnia 2014 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 10 grudnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 10 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1, w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

  • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZAR/505/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r., znak: WU OZ.DB. ZAR.5151.38.3.2014.TZ;
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2014 r., znak: WST.612.1.291.2014.SR;
  • Wójta Gminy Osie z dnia 26 listopada 2014 r., znak: ROŚBiGK.670.16.2014;
  • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 29/TZ/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. znak: ZKPPT.7637.227.2014;
  • Starostę Świeckiego z dnia 2 grudnia 2014 r. znak: AB.6730.O.2204.2014;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV dla potrzeb przyłączenia instalacji zakładów produkcyjnych Gzella i Lniano do sieci SN 15 kV w miejscowości Osie, realizowana na działce o nr ewid. 307/1 obręb Osie, gmina Osie.


W związku z powyższym strony mają prawo w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią ww. postanowień, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski (w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej) w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, budynek C, II piętro, pok. 217 w dniach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz we wtorki w godzinach od 8.00 do 16.00. Po upływie określonego terminu w sprawie wydane zostanie rozstrzygnięcie.

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy – tel. 052-349-74-94.

z up. Wojewody
Kujawsko - Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju

Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-12-10
Data udostępnienia informacji: 2014-12-11
Ilość wyświetleń informacji: 2931
Rejestr zmian dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Redaktor Data Zmiana
Radosław Górnicki 2014-12-11 Utworzenie