Start arrow Ogłoszenia arrow Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach ul. Betonowa 1A, 86-005 Biała Błota z dnia 26 listopada 2014 r., decyzją Nr 1/2015 z dnia 08 stycznia 2015 r. został zatwierdzony projekt budowlany  i udzielone pozwolenie na budowę  pn.: „Budowa magistrali wodociągowej Ciele Łochowo, zadanie III-Lipniki-Murowaniec gmina Białe Błota wraz z przejściem pod drogą krajową S-5 na dz. nr ewid. 101/1, 42/3, 11/7 obręb Kruszyn Krajeński i 284/24, 284/28 i 282/90 obręb Murowaniec gmina Białe Błota”.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się  w siedzibie Kujawsko– Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury i Rozwoju, ul. Jagiellońska 3 (budynek A, II piętro, pokój nr 203) w dniach pracy Urzędu w godz. 10.00 - 14.00.

Nr sprawy: WIR.I.7840.2.19.2014.AŻ

podpisał
z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Eugeniusz Kaźnica
Starszy Inspektor Wojewódzki
w Oddziale
Architektury i Budownictwa
w  Wydziale Infrastruktury i Rozwoju

Autor informacji: Eugeniusz Kaźnica
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2015-01-08
Data udostępnienia informacji: 2015-01-09
Ilość wyświetleń informacji: 2953
Rejestr zmian dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Redaktor Data Zmiana
Radosław Górnicki 2015-01-09 Utworzenie