Start arrow Ogłoszenia arrow Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Gminy Więcbork ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork z dnia 16 października 2014 r., decyzją   Nr 235/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. został zatwierdzony projekt budowlany  i udzielone pozwolenie na budowę  pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia  w Więcborku na dz. nr ewid. 391/1 i 394 obręb Więcbork 4 oraz 297/1, 308/1 obręb Śmiłowo”.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się  w siedzibie Kujawsko– Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury i Rozwoju, ul. Jagiellońska 3 (budynek A, II piętro, pokój nr 203) w dniach pracy Urzędu w godz. 10.00 - 14.00.

Nr sprawy: WIR.I.7840.3.3.2014.AŻ

podpisał
z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Eugeniusz Kaźnica
Starszy Inspektor  Wojewódzki
w Oddziale Architektury i Budownictwa
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju

Autor informacji: Eugeniusz Kaźnica
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-12-22
Data udostępnienia informacji: 2014-12-22
Ilość wyświetleń informacji: 2524
Rejestr zmian dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Redaktor Data Zmiana
Radosław Górnicki 2014-12-22 Utworzenie