Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 10 grudnia 2014 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 10 grudnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 10 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

  • Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2014 r., znak: IP-2101/BIT/64/14;
  • Wójta Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2014 r., znak: GPR.670.35.2014.3;
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2014 r., znak: WST.612.1.289.2014.PS;
  • Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy z dnia 26 listopada 2014 r., znak: GDDKiA-O/BY-Z3-ap-073-1369/14
  • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 27/TZ/2014 z dnia 24 listopada 2014 r., znak: ZKPPT.7637.220.2014;
  • Starostę Bydgoskiego z dnia 25 listopada 2014 r., znak: WB.673.118.2014;
  • Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2014 r., znak: WAB.I.670.1.474.2014.MO,

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla zadania pn.: Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz - Błonie, na nieruchomości ozn. nr ewid. 26/1 obr. 0001, gmina Białe Błota w ramach zadania pn.: Wykonanie studium wykonalności i dokumentacji projektowych dla przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach zadania pn. „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitarnym BiT-City”.


W związku z powyższym strony mają prawo w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w postanowień, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski (w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej) w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, budynek C, II piętro, pok. 231 w dniach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz we wtorki w godzinach od 8.00 do 16.00. Po upływie określonego terminu w sprawie wydane zostanie rozstrzygnięcie.

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy – tel. 052-349-74-96.

Znak sprawy:
WI.III.746.1.46.2014.EG  

Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju

Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-12-10
Data udostępnienia informacji: 2014-12-11
Ilość wyświetleń informacji: 2457
Rejestr zmian dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Redaktor Data Zmiana
Radosław Górnicki 2014-12-11 Utworzenie