Start arrow Ogłoszenia

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Ogłoszenia
Obwieszczenie z dnia 21 czerwca 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2013 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że, na wniosek Pana Ryszarda Łopusiewicza, występującego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy płk Krzysztofa Szychulskiego (Nr 16/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.), została wydana dnia 20 czerwca 2013 r. decyzja Nr 15/2013 znak: WI.III.746.1.7.2013.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektro-energetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej i c.o. dla kompleksu lotniskowego JW nr 1641 w Inowrocławiu na dz. nr ew. 220/6 i 154 obręb Szadłowice, gm. Gniewkowo, nr ew. 11/2 obręb Balin oraz dz. nr ew. 63/2 (w części nie objętej ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) obręb Latkowo gm. Inowrocław.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-06-21
Data udostępnienia informacji: 2013-06-25
Ilość wyświetleń informacji: 2688
Rejestr zmian dokumentu
 
Wyniki konkursu Nr 1/2013 - Szeroko Rozumiana Pomoc Społeczna Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2013 na realizację zadań z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej

Wykaz ofert konkursowych rozpatrzonych pozytywnie przez Komisję Konkursową - pdf

Wykaz ofert konkursowych rozpatrzonych negatywnie przez Komisję Konkursową - pdf
Autor informacji: Ewa Mes Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-06-21
Data udostępnienia informacji: 2013-06-24
Ilość wyświetleń informacji: 3227
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 19 czerwca 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 19 czerwca 2013 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 t.j.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego reprezentowanego przez Mirosława Kielnika, Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska – Inowrocław  na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa Kujawsko – pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin – obiekt Most na rz. Gąsawce km 35+013,00”,

obejmującego działki o numerach ewidencyjnych:

Jednostka ewidencyjna Żnin (M) [041906_4] obręb Żnin nr 0001:

działka nr 881/2 o powierzchni 0,0203 ha; część działki nr 468/9 o powierzchni 0,0172 ha; część działki nr 881/7 o powierzchni 0,0081 ha;

działki z ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości na czas trwania inwestycji:

Jednostka ewidencyjna Żnin (M) [041906_4] obręb Żnin nr 0001:

część działki nr 881/7 o powierzchni 0,0013 ha; część działki nr 882/13 o powierzchni 0,0439 ha; część działki nr 881/3 o powierzchni 0,0006 ha; część działki nr 861 o powierzchni 0,0007 ha; część działki nr 467 o powierzchni 0,0054 ha; część działki nr 468/8 o powierzchni 0,0110 ha;

Działki przeznaczone pod inwestycję w całości, a także w części (powstałe z podziału działek), stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Czytaj całość
Autor informacji: Wanda Kosiorowska
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-06-19
Data udostępnienia informacji: 2013-06-19
Ilość wyświetleń informacji: 2797
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 14 czerwca 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 czerwca 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZAR/162/2013 z dnia 31 maja 2013 r., znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.6.25.2013.TZ;
 • Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 11/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r., znak: UI-4004/289/13;
 • Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 10 czerwca 2013 r., znak: WAB.I.670.1.174.2013.MO;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 89/CP/2013 z dnia 4 czerwca 2013r.;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie malarni kontenerowej dla pojazdów trakcyjnych na nieruchomości oznaczonej nr ew. 5/14 obręb 195, położonej w Bydgoszczy przy ul. Inwalidów 1.
Czytaj całość
Autor informacji: Janusz Gazecki
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-06-14
Data udostępnienia informacji: 2013-06-17
Ilość wyświetleń informacji: 2625
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 14 czerwca 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 czerwca 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku z dnia 6 czerwca 2013 r., znak: ZDW.RDW5.12f.509.263.2013;
 • Starostę Radziejowskiego z dnia 3 czerwca 2013 r., znak: GB.III.6740.8.1.2013;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 93/CP/2013 z dnia 6 czerwca 2013r.;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 250 x 22,7 PE na dz. nr ew. 205 i 1680 obr. Piotrków Kujawski, m. Piotrków Kujawski.
Czytaj całość
Autor informacji: Janusz Gazecki
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-06-14
Data udostępnienia informacji: 2013-06-17
Ilość wyświetleń informacji: 2730
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 11 czerwca 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 11 czerwca 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZAR/133/2013 z dnia 15 maja 2013 r., znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.6.17.2013.TZ;
 • Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu z dnia 20 maja 2013 r., znak: ZS-AH-2120-52/13;
 • Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 21 maja 2013 r., znak: WAB.670.1.163.2013.MO;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 83/CP/2013 z dnia 16 maja 2013r.;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie zaplecza logistycznego do bytowania psów służbowych w kompleksie wojskowym 1187 przy ul. Rynkowskiej 1, na nieruchomości oznaczonej nr ew. 242/5LP obręb 355, m. Bydgoszcz.
Czytaj całość
Autor informacji: Janusz Gazecki
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-06-11
Data udostępnienia informacji: 2013-06-11
Ilość wyświetleń informacji: 2799
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 4 czerwca 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 4 czerwca 2013 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że, na wniosek Pan Włodzimierza Smoczyńskiego i Pana Sławomira Rybarskiego - Członków Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o., została wydana dnia 4 czerwca 2013 r. decyzja Nr 14/2013 znak: WI.III.746.1.5.2013.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Fordońskiej 237 na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 69/1 i 63/3 obręb 219, położonych w Bydgoszczy.
Czytaj całość
Autor informacji: Janusz Gazecki
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-06-04
Data udostępnienia informacji: 2013-06-05
Ilość wyświetleń informacji: 2974
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 3 czerwca 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 3 czerwca 2013 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że, na wniosek Pana Marka Kuchcika - Dyrektora Rejonu Dystrybucji Inowrocław w Oddziale Dystrybucji Bydgoszcz, występującego z pełnomocnictwa Pana Włodzimierza Hypszer – Dyrektora Oddziału Dystrybucji Bydgoszcz, działającego z pełnomocnictwa Pana Artura Kowalczyk Członka Zarządu oraz Pana Grzegorza Kiczmachowskiego Członka Zarządu ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, została wydana dnia 3 czerwca 2013 r. decyzja Nr 13/2013 znak: WI.III.746.1.6.2013.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznych SN 15 kV ze stacji GPZ Rąbinek kierunek Batkowo i Popowice – budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV na działce nr 11/1, obręb 2 położonej w Inowrocławiu.
Czytaj całość
Autor informacji: Janusz Gazecki
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-06-03
Data udostępnienia informacji: 2013-06-05
Ilość wyświetleń informacji: 2713
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 28 maja 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 28 maja 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Damiana Zgrabczyńskiego, występującego z pełnomocnictwa Pana Franciszka Złotnikiewicza - Dyrektora Kujawsko - Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: „Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Kcynki - etap II od km 21+302 do km 33+962”, na dz. nr ew.: 57/13 obręb Grocholin, 2 obręb Palmierowo, 73/1 obręb Żurawia, gmina Kcynia oraz dz. nr. ew. 709/1 obręb m. Kcynia.
Zgodnie z decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 10 poz. 48 z dnia 13 września 2011 r. – Lp. 1775, 1783, 1797 i 1809 załącznika do decyzji Tom II województwo kujawsko - pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) ww. nieruchomości stanowią teren zamknięty.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-05-28
Data udostępnienia informacji: 2013-05-31
Ilość wyświetleń informacji: 2797
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 27 maja 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 27 maja 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZAR/128/2013 z dnia 13 maja 2013 r., znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.21.4.2013.TZ;
 • Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 maja 2013 r., znak: ULC-LTL-2/530-0288/01/13;
 • Kujawsko - Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku z dnia 14 maja 2013 r., znak: TEK 7323/BTI/0283/2013;
 • Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 maja 2013r., znak: GDDKiA-O/BY-Z-3-ae-073-480/13;
 • Starostę Inowrocławskiego z dnia 14 maja 2013 r., znak: AB.673.61.2013;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 82/CP/2013 z dnia 15 maja 2013r.;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektro – energetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej i c.o. dla kompleksu lotniskowego JW nr 1641 w Inowrocławiu na dz. nr ew. 220/6 i 154 obręb Szadłowice, gm. Gniewkowo, nr ew. 11/2 obręb Balin oraz dz. nr ew. 63/2 (w części nie objętej ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) obręb Latkowo gm. Inowrocław.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-05-27
Data udostępnienia informacji: 2013-05-29
Ilość wyświetleń informacji: 2787
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 24 maja 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 24 maja 2013 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 t.j.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez Lecha Jaworskiego - Zastępcę Dyrektora Oddziału w Bydgoszczy, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 25 w m. Tarkowo Dolne od km 168+580 do km 169+560”,

obejmującego działki o numerach ewidencyjnych:
Czytaj całość
Autor informacji: Wanda Kosiorowska
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-05-24
Data udostępnienia informacji: 2013-05-29
Ilość wyświetleń informacji: 2820
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 24 maja 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 24 maja  2013 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 t.j.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez Lecha Jaworskiego - Zastępcę Dyrektora Oddziału w Bydgoszczy, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowań w m. Prądocin i Chmielniki w ciągu drogi krajowej nr 25 od km 162+640 do km 163+600”,

obejmującego działki o numerach ewidencyjnych:
Czytaj całość
Autor informacji: Wanda Kosiorowska
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-05-24
Data udostępnienia informacji: 2013-05-29
Ilość wyświetleń informacji: 2877
Rejestr zmian dokumentu
 
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski
 
podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez MEWAT Sp. z o.o.  ul. Nowy Rynek 8/6, 85-131 Bydgoszcz, decyzją Nr 75/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę  pn.: „MEW Lisi Ogon dz. nr 237/11 i  237/12 obręb Łochowo gmina Białe  Błota”.
Czytaj całość
Autor informacji: Małgorzata Pawska
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-05-16
Data udostępnienia informacji: 2013-05-20
Ilość wyświetleń informacji: 3336
Rejestr zmian dokumentu
 
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez MEWAT Sp. z o.o.  ul. Nowy Rynek 8/6, 85-131 Bydgoszcz, decyzją Nr 74/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę  pn.: „MEW Łochowo dz. nr 237/11 i  237/12 obręb Łochowo gmina Białe  Błota”.
Czytaj całość
Autor informacji: Małgorzata Pawska
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-05-16
Data udostępnienia informacji: 2013-05-20
Ilość wyświetleń informacji: 3625
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 16 maja 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 16 maja 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Piotra Majda, występującego z upoważnienia Pana Andrzeja Jędrzejczak – Dyrektora Rejonu Dystrybucji Nakło w Oddziale Dystrybucji Bydgoszcz, działającego z pełnomocnictwa Pana Włodzimierza Hypszer - Dyrektora Oddziału Dystrybucji Bydgoszcz, udzielonego przez Pana Lecha Żar Prezesa Zarządu oraz Pana Bolesława Tatarzyckiego Członka Zarządu ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15,0 kV od stacji transformatorowej „Nakło Krasickiego 2” do stacji transformatorowej „Nakło Piekarnia” pomiędzy ul. Młyńską i ul. Bohaterów, na dz. nr ew. 2121/6 m. Nakło nad Notecią.
Zgodnie z decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 10 poz. 48 z dnia 13 września 2011 r. – Lp. 1906 załącznika do decyzji Tom II województwo kujawsko - pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) ww. nieruchomość stanowi teren zamknięty.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska - Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-05-16
Data udostępnienia informacji: 2013-05-16
Ilość wyświetleń informacji: 3043
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 16 maja 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 16 maja 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Piotra Majda, występującego z upoważnienia Pana Andrzeja Jędrzejczak – Dyrektora Rejonu Dystrybucji Nakło w Oddziale Dystrybucji Bydgoszcz, działającego z pełnomocnictwa Pana Włodzimierza Hypszer - Dyrektora Oddziału Dystrybucji Bydgoszcz, udzielonego przez Pana Lecha Żar Prezesa Zarządu oraz Pana Bolesława Tatarzyckiego Członka Zarządu ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci SN 15 kV i nn 0,4 kV na dz. nr ew. 482 obręb Anieliny, gmina Sadki.
Zgodnie z decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 10 poz. 48 z dnia 13 września 2011 r. – Lp. 1924 załącznika do decyzji Tom II województwo kujawsko - pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) ww. nieruchomość stanowi teren zamknięty.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska - Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-05-16
Data udostępnienia informacji: 2013-05-16
Ilość wyświetleń informacji: 3149
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 16 maja 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 16 maja 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Marka Zieńko, występującego z pełnomocnictwa Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Pana Edwarda Stupałkowskiego, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie wodociągu w skrzyżowaniu z torami kolejowymi na dz. nr ew. 88 obręb Sikorz, gm. Sępólno Krajeńskie.
Zgodnie z decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 10 poz. 48 z dnia 13 września 2011 r. – Lp. 2058 załącznika do decyzji Tom II województwo kujawsko - pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) ww. nieruchomość stanowi teren zamknięty.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska - Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-05-16
Data udostępnienia informacji: 2013-05-16
Ilość wyświetleń informacji: 2616
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 15 maja 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 15 maja 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Kazimierza Cybulskiego, występującego z pełnomocnictwa Burmistrza Szubina Pana Ignacego Pogodzińskiego, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tur, Żurczyn, Zamość - gmina Szubin” na nieruchomościach ozn. nr ew. 207/1 i 208 obręb Zamość, gmina Szubin.
Zgodnie z decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 10 poz. 48 z dnia 13 września 2011 r. – Lp. 1979 i 1980 załącznika do decyzji Tom II województwo kujawsko - pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) ww. nieruchomości stanowią teren zamknięty.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska - Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-05-15
Data udostępnienia informacji: 2013-05-16
Ilość wyświetleń informacji: 2565
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 14 maja 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 maja 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZAR/105/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r., znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.6.16.2013.TZ;
 • Kujawsko – Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku z dnia 26 kwietnia 2013r., znak: TEK 7323/BTN/0422/2013;
 • Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z dnia 18 kwietnia 2013 r., znak: TP-4005/6367/13;
 • Prezydenta Miasta Bydgoszczy znak: WAB.I.670.1.142.2013.MO z dnia 29 kwietnia 2013r.;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Fordońskiej 237 w Bydgoszczy na nieruchomościach ozn. nr ew. 69/1 i 63/3 obręb 219, m. Bydgoszcz.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska - Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-05-14
Data udostępnienia informacji: 2013-05-14
Ilość wyświetleń informacji: 2861
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 10 maja 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 10 maja 2013 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że, na wniosek Pana Macieja Gibowskiego, występującego z pełnomocnictwa Pana Piotra Czerniejewskiego, działającego z pełnomocnictwa Pana Adama Kielak Prezesa Zarządu oraz Pani Joanny Kmiecik Członka Zarządu Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, została wydana dnia 8 maja 2013 r. decyzja Nr 12/2013 znak: WI.III.746.1.2.2013.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa dn 180x16,4 PE na działce nr ew. 10, obręb 322 położonej w Bydgoszczy.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska - Klich
Informację wprowadził\a: Roman Szuścicki
Data wytworzenia informacji: 2013-05-13
Data udostępnienia informacji: 2013-05-13
Ilość wyświetleń informacji: 2736
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 6 maja 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 6 maja 2013 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 963, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Gminy Zławieś Wielka, reprezentowanej przez Wójta – Pana Jana Surdyka w sprawie pozwolenia na realizację inwestycji pn. „Pompownia przeciwpowodziowa na Górnym Kanale w miejscowości Czarnowo Gmina Zławieś Wielka”, obejmującego działki pod inwestycję o numerach ewidencyjnych:

Obręb Czarnowo: część działki nr 3245/7 o powierzchni 0,2218 ha; część działki 80/5 o powierzchni 0,0767 ha;

działki z ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości:

Obręb Czarnowo: działka nr 137/2 o powierzchni 0,0824 ha, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 0,0200 ha; działka nr 81 o powierzchni 0,0489 ha; działka 136/8 ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 0,1000 ha; działka nr 278/3 ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 0,0842 ha; działka nr 3245/4 o powierzchni 0,0058 ha.
Czytaj całość
Autor informacji: Wanda Kosiorowska
Informację wprowadził\a: Roman Szuścicki
Data wytworzenia informacji: 2013-05-13
Data udostępnienia informacji: 2013-05-13
Ilość wyświetleń informacji: 2616
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 6 maja 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 6 maja 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),
 
zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
na wniosek Pana Artura Szczepaniaka, występującego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy płk Krzysztofa Szychulskiego Nr 31/2013, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie ogrodzenia zewnętrznego (obwodnicy) wraz z budową zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej, kanalizacji telekomunikacyjnej, wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz montażu technicznych środków wspomagających ochronę fizyczną kompleksu wojskowego 8618 Osówiec, na nieruchomościach oznaczonych nr ew. 497, 498, 499, 500, 501, 366/3-LP (22366/3), 367/3-LP (22367/3), 367/4-LP (22367/4), 367/5-LP (22367/5), 368-LP (22368), 389/3-LP (22389/3), 390/4-LP (22390/4) obręb Osówiec, gm. Sicienko, ujętych w decyzji Nr Z-2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2012r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie Obrony Narodowej, stanowiących w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) teren zamknięty.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska - Klich
Informację wprowadził\a: Roman Szuścicki
Data wytworzenia informacji: 2013-05-13
Data udostępnienia informacji: 2013-05-13
Ilość wyświetleń informacji: 3040
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 6 maja 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 6 maja 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:
 
- Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2013 r., znak: MZ-OZU-523-31590-(1)/MO/13;
- Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZAR/90/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r., znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.14.9.13.TZ;
- Zarząd Powiatu Inowrocławskiego z dnia 8 kwietnia 2013r., znak: ZDP-T/617/2013;
- Starostę Inowrocławskiego z dnia 12 kwietnia 2013 r., znak: AB.673.43.2013;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 76/CP/2013 z dnia 15 kwietnia 2013r.;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznych SN 15 kV ze stacji GPZ Rąbinek kierunek Batkowo i Popowice – budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV, na dz. nr ew. 11/1 obręb 2 m. Inowrocław.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska - Klich
Informację wprowadził\a: Roman Szuścicki
Data wytworzenia informacji: 2013-05-13
Data udostępnienia informacji: 2013-05-13
Ilość wyświetleń informacji: 3284
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 29 kwietnia 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że, na wniosek Pani Ewy Rucińskiej, występującej z pełnomocnictwa Pana Piotra Czerniejewskiego, działającego z pełnomocnictwa Pana Adama Kielak Prezesa Zarządu oraz Pani Joanny Kmiecik Członka Zarządu Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, została wydana dnia 25 kwietnia 2013 r. decyzja Nr 10/2013 znak: WI.III.746.1.48.2012.MK, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa dn 125x11,4 mm PE i dn 110x10 mm PE na działkach nr 856/8, 856/9, 856/10, 856/11 i 856/12 położonych w miejscowości Rypin.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska - Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-04-29
Data udostępnienia informacji: 2013-05-02
Ilość wyświetleń informacji: 3319
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 29 kwietnia 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że, na wniosek Pana Tadeusza Jaworskiego, występującego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy płk Krzysztofa Szychulskiego (Nr 8/2013 z 15 stycznia 2013 r.), została wydana dnia 25 kwietnia 2013 r. decyzja Nr 11/2013 znak: WI.III.746.1.42.2012.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na remoncie i przebudowie stacji paliw – budowa budynku magazynowo-socjalnego, zadaszenia dystrybutorów i stanowiska postojowego oraz wiaty magazynowej dla potrzeb 1bazy materiałowo-technicznej w Toruniu w kompleksie wojskowym 2069 na działce nr 282/4, położonej w miejscowości Brzoza, gmina Wielka Nieszawka.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska - Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-04-29
Data udostępnienia informacji: 2013-05-02
Ilość wyświetleń informacji: 2432
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 29 kwietnia 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Macieja Gibowskiego, występującego z pełnomocnictwa Pana Mariusza Mirek, działającego z pełnomocnictwa Pana Adama Kielak Prezesa Zarządu oraz Pani Joanny Kmiecik Członka Zarządu Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 250 x 22,7 PE na dz. nr ew. 205 i 1680 obr. Piotrków Kujawski, m. Piotrków Kujawski.
Zgodnie z decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 10 poz. 48 z dnia 13 września 2011 r. – Lp. 2007 i 2009 załącznika do decyzji Tom II województwo kujawsko - pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) ww. nieruchomości stanowią teren zamknięty.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska - Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-04-29
Data udostępnienia informacji: 2013-05-02
Ilość wyświetleń informacji: 2771
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 24 kwietnia 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Kazimierza Świtajskiego – Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych i Utrzymania Taboru PKP CARGO S.A. Północny Zakład Spółki w Gdyni, występującego z pełnomocnictwa Pana Witolda Bawor Członka Zarządu oraz Pana Janusza Lach Członka Zarządu PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie malarni kontenerowej dla pojazdów trakcyjnych na nieruchomości oznaczonej nr ew. 5/14 obręb 195, położonej w Bydgoszczy przy ul. Inwalidów 1.
Zgodnie z decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 10 poz. 48 z dnia 13 września 2011 r. – Lp. 1083 załącznika do decyzji Tom II województwo kujawsko - pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) ww. nieruchomość stanowi teren zamknięty.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska - Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-04-24
Data udostępnienia informacji: 2013-04-26
Ilość wyświetleń informacji: 2549
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 24 kwietnia 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,


że, na wniosek Pana Tadeusza Jaworskiego, występującego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy płk Krzysztofa Szychulskiego (Nr 9/2013 z 15 stycznia 2013 r.), została wydana dnia 22 kwietnia 2013 r. decyzja Nr 6/2013 znak: WI.III.746.1.43.2012.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na remoncie i przebudowie stacji paliw – budowa budynku magazynowo-socjalnego, zadaszenia dystrybutorów i stanowiska postojowego dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1189 w kompleksie wojskowym 1162 na działce nr 3/91, obręb 122 przy ul. Powstańców Warszawy w Bydgoszczy.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska - Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-04-24
Data udostępnienia informacji: 2013-04-26
Ilość wyświetleń informacji: 2836
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 24 kwietnia 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że, na wniosek Pana Stanisława Wichrowskiego, występującego z pełnomocnictwa Pana Mariusza Mirek, działającego z pełnomocnictwa Pana Adama Kielak Prezesa Zarządu oraz Pani Joanny Kmiecik Członka Zarządu  Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, została wydana dnia 22 kwietnia 2013 r. decyzja Nr 9/2013 znak: WI.III.746.1.4.2013.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa dn 63 PE wraz z przyłączem gazowym i stacją redukcyjno-pomiarową Q=125 m3/h na działce nr 823 położonej w miejscowości Toruń, obręb 43.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska - Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-04-24
Data udostępnienia informacji: 2013-04-26
Ilość wyświetleń informacji: 3301
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 24 kwietnia 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,


że, na wniosek Pana Leszka Olejnika, występującego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy płk Krzysztofa Szychulskiego (Nr 284/2012 z dnia 9 listopada 2012 r.), została wydana dnia 22 kwietnia 2013 r. decyzja Nr 7/2013 znak: WI.III.746.1.3.2013.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku koszarowego nr 46 na budynek biurowo-sztabowy dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1984 w Inowrocławiu, na działce nr 12/40, obręb 5 położonej przy ul. Jacewskiej 73 w Inowrocławiu.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska - Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-04-24
Data udostępnienia informacji: 2013-04-26
Ilość wyświetleń informacji: 2435
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 24 kwietnia 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że, na wniosek Pana Kazimierza Robionka, występującego z pełnomocnictwa Pana Piotra Lamparskiego, działającego z pełnomocnictwa Pana Adama Kielak Prezesa Zarządu oraz Pana Stanisława Łętowskiego Członka Zarządu Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, została wydana dnia 22 kwietnia 2013 r. decyzja Nr 8/2013 znak: WI.III.746.1.1.2013.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 160mm, na dz. nr ew. 18/1 obręb Wielki Lniska, gmina Grudziądz.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska - Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-04-24
Data udostępnienia informacji: 2013-04-26
Ilość wyświetleń informacji: 2586
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 23 kwietnia 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 23 kwietnia 2013 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 963, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w którego imieniu wystąpił Pan Franciszek Złotnikiewicz, dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji obejmującej zadanie pn. „Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice – Nowe odcinek od km 0+000 do km 10+600” gmina Dragacz, Świecie, powiat świecki, województwo kujawsko – pomorskie, obejmującego działki o numerach ewidencyjnych:
Czytaj całość
Autor informacji: Wanda Kosiorowska
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-04-23
Data udostępnienia informacji: 2013-05-07
Ilość wyświetleń informacji: 3292
Rejestr zmian dokumentu
 
Konkurs Nr 1/2013 - Szeroko Rozumiana Pomoc Społeczna Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Wojewoda Kujawsko-Pomorski
ogłasza

KONKURS Nr 1/2013

dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536 ze zm.) z terenu województwa kujawsko-pomorskiego

NA NAJLEPSZE ZADANIA Z ZAKRESU SZEROKO ROZUMIANEJ POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZOWANE
W 2013 ROKU
Oferty należy składać w terminie do dnia 10 maja 2013 roku
w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
(w przypadku przesłania oferty drogą pocztową, decyduje data stempla pocztowego)

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerami telefonów:
52 34-97-677
52 34-97-689

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
www.bydgoszcz.uw.gov.pl

Regulamin
Autor informacji: Ewa Mes - Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-04-18
Data udostępnienia informacji: 2013-04-19
Ilość wyświetleń informacji: 2713
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 16 kwietnia 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 16 kwietnia 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZAR/78/2013 z dnia 26 marca 2013 r., znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.55.11.2013.TZ;
 • Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z dnia 25 marca 2013r., znak: TP-4005/6294/13;
 • Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2013 r., znak: WAB.I.670.1.123.2013.MO;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 67/CP/2013 z dnia 29 marca 2013r.;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 180x16,4 PE, na dz. nr ew. 10 obręb 322, miasto Bydgoszcz.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska - Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-04-16
Data udostępnienia informacji: 2013-04-16
Ilość wyświetleń informacji: 2704
Rejestr zmian dokumentu
 
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV - oferty Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu


Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert z dnia 7.03.2013 r. na realizację zadań publicznych w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w 2013 r.


Wykaz ofert konkursowych rozpatrzonych pozytywnie przez Komisję Konkursową

Autor informacji: Ewa Mes Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-04-16
Data udostępnienia informacji: 2013-04-16
Ilość wyświetleń informacji: 2538
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  15  kwietnia  2013 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Prezydenta Miasta Torunia reprezentowanego przez Stefana Kalinowskiego - Zastępcę Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Trasa Średnicowa Północna – odcinek Trasa Mostowa w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej, Toruń”,
obejmującego działki o numerach ewidencyjnych:
Czytaj całość
Autor informacji: Krzysztof Pankowski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-04-15
Data udostępnienia informacji: 2013-04-18
Ilość wyświetleń informacji: 3372
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 11 kwietnia 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 11 kwietnia 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Janusza Bogusiewicza, występującego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy płk Krzysztofa Szychulskiego (Nr 34/2013 z dnia 18 lutego 2013 r.), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie zaplecza logistycznego do bytowania psów służbowych w kompleksie wojskowym 1187 przy ul. Rynkowskiej 1, na nieruchomości oznaczonej nr ew. 242/5LP obręb 355, m. Bydgoszcz, ujętej w decyzji Nr Z-2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2012r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie Obrony Narodowej, stanowiącej w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) teren zamknięty.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska - Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-04-11
Data udostępnienia informacji: 2013-04-12
Ilość wyświetleń informacji: 2939
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 4 kwietnia 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 19 marca 2013 r., znak: ZDW.T1e.509.7.2013;
 • Burmistrza Miasta Rypina z dnia 27 marca 2013 r., znak: I.I.7226.6.13;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 57/CP/2013 z dnia 20 marca 2013r.;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dla obiektów zlokalizowanych  na terenie miejscowości Rypin, na nieruchomości stanowiącej działki nr: 856/8, 856/9, 856/10, 856/11 i 856/12 w obrębie Rypin, położone przy ul. Mławskiej, Ogrodowej i Cichej w Rypinie.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska - Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-04-04
Data udostępnienia informacji: 2013-04-05
Ilość wyświetleń informacji: 2910
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 4 kwietnia 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZAR.22.2013 z dnia 12 marca 2013 r., znak: WUOZ.T.ZAR.5151.17.2013.WS;
 • Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Nr 30/13 z dnia 21 marca 2013 r., znak: ZZ-AH-2120-27/13;
 • Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy z dnia 12 marca 2013r., znak: GDDKiA-O/BY-Z-3-bb-073-274/13;
 • Miejski Zarząd Dróg w Toruniu z dnia 25 marca 2013 r., znak: MZD.UEI2.6733.4.2013;
 • Starostę Toruńskiego z dnia 13 marca 2013 r., znak: AB.673.1.2013.LK;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 56/CP/2013 z dnia 20 marca 2013r.;

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na remoncie i przebudowie stacji paliw – budowa budynku magazynowo – socjalnego, zadaszenia dystrybutorów i stanowiska postojowego oraz budowy wiaty magazynowej w kompleksie wojskowym 2069 dla 1 Bazy Materiałowo – Technicznej w Toruniu, na dz. nr ew. 282/4 obręb Brzoza gmina Wielka Nieszawka.


Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska - Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-04-04
Data udostępnienia informacji: 2013-04-05
Ilość wyświetleń informacji: 2743
Rejestr zmian dokumentu
 
Otwarty konkurs ofert - "Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności", Edycja 2013 Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
„Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności”, Edycja 2013
 
Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 oraz z 2012 r. poz. 1544 i 1548) ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy) do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.
 
W bieżącym roku na realizację „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności” Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 5.000.000 zł. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50.000 zł. Maksymalna kwota dotacji wynosi 300.000 zł.
 
Oferty konkursowe można przesyłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do 22 kwietnia 2013 r.
Autor informacji: Krystyna Wyrwicka
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-04-04
Data udostępnienia informacji: 2013-04-04
Ilość wyświetleń informacji: 2320
Rejestr zmian dokumentu
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 321 - 360 z 790