Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 24 maja 2013 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 24 maja 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 24 maja  2013 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 t.j.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez Lecha Jaworskiego - Zastępcę Dyrektora Oddziału w Bydgoszczy, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowań w m. Prądocin i Chmielniki w ciągu drogi krajowej nr 25 od km 162+640 do km 163+600”,

obejmującego działki o numerach ewidencyjnych:

Jednostka ewidencyjna Nowa Wieś Wielka [040305_2] obręb Brzoza nr 0001:
działka nr 14/1 o powierzchni 9,7200 ha; część działki nr 258 o powierzchni 0,0340 ha; część działki nr 354 o powierzchni 0,0810 ha; część działki nr 207 o powierzchni 0,0081 ha; część działki nr 355 o powierzchni 0,0153 ha;

Jednostka ewidencyjna Nowa Wieś Wielka [040305_2] obręb Prądocin nr 0014:

działka nr 89/1 o powierzchni 3,0600 ha; część działki nr 88/1 o powierzchni 0,1006 ha; część działki nr 90/1 o powierzchni 0,0124 ha; część działki nr 87 o powierzchni 0,0997 ha; część działki nr 91/3 o powierzchni 0,0413 ha; część działki nr 91/4 o powierzchni 0,0152 ha; część działki nr 91/6 o powierzchni 0,0022 ha; część działki nr 107 o powierzchni 0,0453 ha; część działki nr 86/7 o powierzchni 0,0024 ha; część działki nr 86/8 o powierzchni 0,0044 ha; część działki nr 86/6 o powierzchni 0,0203 ha; część działki nr 86/1 o powierzchni 0,0130 ha; część działki nr 85/1 o powierzchni 0,0015 ha; część działki nr 84/1 o powierzchni 0,0372 ha; część działki nr 110/1 o powierzchni 0,0091 ha; część działki nr 83/7 o powierzchni 0,0020 ha; część działki nr 83/9 o powierzchni 0,0040 ha; część działki nr 83/10 o powierzchni 0,0056 ha; część działki nr 83/2 o powierzchni 0,0142 ha; część działki nr 83/6 o powierzchni 0,0140 ha; część działki nr 112/89 o powierzchni 0,0138 ha; część działki nr 112/93 o powierzchni 0,0014 ha; część działki nr 181 o powierzchni 0,0022 ha; część działki nr 82 o powierzchni 0,0038 ha; część działki nr 182/6 o powierzchni 0,0137 ha; część działki nr 81 o powierzchni 0,0107 ha; część działki nr 182/2 o powierzchni 0,0171 ha; część działki nr 180/5 o powierzchni 0,0100 ha; część działki nr 381/1 o powierzchni 0,0026 ha;

działki z ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości na czas trwania inwestycji:

Jednostka ewidencyjna Nowa Wieś Wielka [040305_2] obręb Brzoza nr 0001:
część działki nr 207 o powierzchni 0,0082 ha;

Jednostka ewidencyjna Nowa Wieś Wielka [040305_2] obręb Prądocin nr 0014:
część działki nr 91/4 o powierzchni 0,0126 ha; część działki nr 114 o powierzchni 0,4070 ha; część działki nr 181 o powierzchni 0,0022 ha; część działki nr 182/2 o powierzchni 0,0103 ha; część działki nr 83/2 o powierzchni 0,0040 ha; część działki nr 83/10 o powierzchni 0,0027 ha; część działki nr 83/9 o powierzchni 0,0018 ha; część działki nr 83/7 o powierzchni 0,0025 ha; część działki nr 86/8 o powierzchni 0,0027 ha; część działki nr 91/6 o powierzchni 0,0028 ha; część działki nr 109 o powierzchni 0,0400 ha; część działki nr 107 o powierzchni 0,0126 ha; część działki nr 108/1 o powierzchni 0,0037 ha; część działki nr 110/1 o powierzchni 0,0035 ha; część działki nr 111/3 o powierzchni 0,0064 ha; część działki nr 85/1 o powierzchni 0,0370 ha;

Działki przeznaczone pod inwestycję w całości, a także w części (powstałe z podziału działek), stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Informuję, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek A), pokój 204 na II piętrze, w dniach pracy Urzędu, w godz. 8.00 - 14.00, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych Urzędu Gminy w Nowej Wsi Wielkiej.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:  WI.IV.7820.25.2013
Podpisała
z up. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego
Wanda Kosiorowska
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
Autor informacji: Wanda Kosiorowska
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-05-24
Data udostępnienia informacji: 2013-05-29
Ilość wyświetleń informacji: 1664
Rejestr zmian dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Redaktor Data Zmiana
Radosław Górnicki 2013-05-29 Utworzenie