Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 19 czerwca 2013 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 19 czerwca 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 19 czerwca 2013 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 t.j.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego reprezentowanego przez Mirosława Kielnika, Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska – Inowrocław  na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa Kujawsko – pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin – obiekt Most na rz. Gąsawce km 35+013,00”,

obejmującego działki o numerach ewidencyjnych:

Jednostka ewidencyjna Żnin (M) [041906_4] obręb Żnin nr 0001:

działka nr 881/2 o powierzchni 0,0203 ha; część działki nr 468/9 o powierzchni 0,0172 ha; część działki nr 881/7 o powierzchni 0,0081 ha;

działki z ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości na czas trwania inwestycji:

Jednostka ewidencyjna Żnin (M) [041906_4] obręb Żnin nr 0001:

część działki nr 881/7 o powierzchni 0,0013 ha; część działki nr 882/13 o powierzchni 0,0439 ha; część działki nr 881/3 o powierzchni 0,0006 ha; część działki nr 861 o powierzchni 0,0007 ha; część działki nr 467 o powierzchni 0,0054 ha; część działki nr 468/8 o powierzchni 0,0110 ha;

Działki przeznaczone pod inwestycję w całości, a także w części (powstałe z podziału działek), stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Informuję, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek A), pokój 204 na II piętrze, w dniach pracy Urzędu, w godz. 8.00 - 14.00, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Żninie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:  WI.IV.7820.35.2013
Podpisała
z up. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego
Wanda Kosiorowska
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
Autor informacji: Wanda Kosiorowska
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-06-19
Data udostępnienia informacji: 2013-06-19
Ilość wyświetleń informacji: 1613
Rejestr zmian dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Redaktor Data Zmiana
Radosław Górnicki 2013-06-19 Utworzenie