Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 14 maja 2013 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 14 maja 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 maja 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

  • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZAR/105/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r., znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.6.16.2013.TZ;
  • Kujawsko – Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku z dnia 26 kwietnia 2013r., znak: TEK 7323/BTN/0422/2013;
  • Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z dnia 18 kwietnia 2013 r., znak: TP-4005/6367/13;
  • Prezydenta Miasta Bydgoszczy znak: WAB.I.670.1.142.2013.MO z dnia 29 kwietnia 2013r.;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Fordońskiej 237 w Bydgoszczy na nieruchomościach ozn. nr ew. 69/1 i 63/3 obręb 219, m. Bydgoszcz.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w postanowień w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, II piętro, pok. 236 w dniach pracy Urzędu w godzinach 8:00 – 15:00.
Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:
WI.III.746.1.5.2013.EG
Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska -Klich
Kierownik
Oddziału Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury
Autor informacji: Maria Czerwińska - Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-05-14
Data udostępnienia informacji: 2013-05-14
Ilość wyświetleń informacji: 1602
Rejestr zmian dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Redaktor Data Zmiana
Radosław Górnicki 2013-05-14 Utworzenie