Start arrow Obywatel arrow Patronat Wojewody Kujawsko-Pomorskiego lub udział w komitecie honorowym.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Patronat Wojewody Kujawsko-Pomorskiego lub udział w komitecie honorowym. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Realizacja wniosków
o patronat honorowy lub udział Wojewody w komitecie honorowym.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.).


Kto załatwia sprawę:
Biuro Wojewody - Oddział Organizacji i Dialogu Społecznego
85-950 Bydgoszcz
ul. Jagiellońska 3, pok. 120 (I piętro)
tel. 52 34 97 465.


Jakie dokumenty należy złożyć:
Pisemny wniosek adresowany do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, zawierający prośbę o  objęcie patronatem honorowym organizowanego przedsięwzięcia lub udział Wojewody w  komitecie honorowym, wraz z uzasadnieniem i krótkim opisem przedsięwzięcia (m.in. cel i charakter przedsięwzięcia, podmioty uczestniczące w jego realizacji, do kogo przedsięwzięcie jest skierowane, spodziewane efekty jego realizacji itd.).
(pobierz wzór wniosku w formacie doc)


Kto może składać wniosek:
Wniosek może złożyć organizator lub współorganizator przedsięwzięcia o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym, jeśli jest ono organizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.


Opłaty:
Opłat nie pobiera się.


Termin składania wniosków i załatwiania spraw:
Wniosek o objęcie przedsięwzięcia patronatem Wojewody/udział Wojewody w komitecie honorowym składa się najpóźniej na 30 dni przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia. Najpóźniej na 14 dni przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia wnioskodawca otrzymuje informację od pracownika Biura Wojewody o sposobie rozpatrzenia wniosku.


Czy i gdzie można się odwołać:
Patronat Wojewody/udział Wojewody w komitecie honorowym jest wyróżnieniem, mającym na celu podkreślenie szczególnego charakteru przedsięwzięcia realizowanego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i przyznawany jest uznaniowo. Przyznanie patronatu/zgoda na udział w komitecie honorowym, nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego ani organizacyjnego. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku – odwołanie nie przysługuje.

Autor informacji: Małgorzata Kasiorek
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2010-03-10
Data udostępnienia informacji: 2010-03-10
Ilość wyświetleń informacji: 6172
Rejestr zmian dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Redaktor Data Zmiana
Radosław Górnicki 2014-11-13 Edycja
Monika Sawicka 2011-10-13 Edycja
Monika Sawicka 2011-10-13 Edycja
Monika Sawicka 2010-05-19 Edycja
Monika Sawicka 2010-03-10 Edycja
Monika Sawicka 2010-03-10 Edycja
Monika Sawicka 2010-03-10 Utworzenie