www.bydgoszcz.uw.gov.pl __Archiwalna wersja dokumentu dla daty: 0000-00-00 00:00:00


<< powrót do wersji aktualnej dokumentu


Realizacja wniosków o patronat lub udział Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w komitecie honorowym. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu


Podstawa prawna:
§ 34 ust. 1 pkt. 11 Regulaminu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w  Bydgoszczy, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 306/2009 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.


Kto załatwia sprawę:
Biuro Wojewody - Oddział Organizacji i Dialogu Społecznego
85-950 Bydgoszcz
ul. Jagiellońska 3, pok. 120 (I piętro)
tel. 052 34 97 465.


Jakie dokumenty należy złożyć:
Pisemny wniosek adresowany do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, zawierający prośbę o  objęcie patronatem honorowym organizowanego przedsięwzięcia lub udział Wojewody w  komitecie honorowym, wraz z uzasadnieniem i krótkim opisem przedsięwzięcia (m.in. cel i charakter przedsięwzięcia, podmioty uczestniczące w jego realizacji, do kogo przedsięwzięcie jest skierowane, spodziewane efekty jego realizacji itd.).


Kto może składać wniosek:
Wniosek może złożyć organizator lub współorganizator przedsięwzięcia o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym, jeśli jest ono organizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.


Opłaty:
Opłat nie pobiera się.


Termin składania wniosków i załatwiania spraw:
Wniosek o objęcie przedsięwzięcia patronatem Wojewody/udział Wojewody w komitecie honorowym składa się najpóźniej na 30 dni przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia. Najpóźniej na 14 dni przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia wnioskodawca otrzymuje informację od pracownika Biura Wojewody o sposobie rozpatrzenia wniosku.


Czy i gdzie można się odwołać:
Patronat Wojewody/udział Wojewody w komitecie honorowym jest wyróżnieniem, mającym na celu podkreślenie szczególnego charakteru przedsięwzięcia realizowanego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i przyznawany jest uznaniowo. Przyznanie patronatu/zgoda na udział w komitecie honorowym, nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego ani organizacyjnego. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku – odwołanie nie przysługuje.