Start arrow Archiwum rejestru zmian

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Rejestr zmian z dnia 2008-03-11
2008-03-11 09:26:37 Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie danych osobowych Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-11 09:29:01 Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie danych osobowych Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-11 09:34:19 Rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawach ewidencji ludności Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-11 09:36:23 Rozpatrywanie odwołań od decyzji kierownika urzędu stanu cywilnego Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-11 09:37:52 Rozpatrywanie odwołań od decyzji kierownika urzędu stanu cywilnego Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-11 09:39:34 Rozpatrywanie odwołań od decyzji starosty w sprawie zmiany imion i nazwisk Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-11 09:41:21 Rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawie przeznaczenia Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-11 09:42:59 Rozpatrywanie odwołań od decyzji o uznanie poborowego (żołnierza) Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-11 09:43:39 Rozpatrywanie odwołań od decyzji o uznanie poborowego (żołnierza) Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-11 09:44:10 Paszport Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-11 09:45:09 Paszport, Obywatelstwo, Zaproszenia Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-11 09:46:26 Paszport, Obywatelstwo, Zaproszenia Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-11 09:48:13 Poświadczenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-11 09:48:32 Nadanie polskiego obywatelstwa Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-11 09:48:52 Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-11 09:50:16 Przyjęcie oświadczenia o zamiarze powrotu do obywatelstwa polskiego Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-11 09:51:23 Przyjęcie oświadczenia o zamiarze powrotu do obywatelstwa polskiego Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-11 09:52:11 Uznanie za obywatela polskiego Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-11 09:53:07 Uznanie za repatrianta Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-11 09:54:12 Przyjęcie oświadczenia o zamiarze nabycia przez dziecko obywatelstwa Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-11 09:55:08 Przyjęcie oświadczenia o zamiarze nabycia obywatelstwa polskiego Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-11 09:58:52 Potwierdzanie odbioru powiadomienia władz kościelnych o uzyskaniu Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-11 10:00:46 Uzgadnianie tras pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-11 10:09:52 Wykaz przedsiębiorstw państwowych do prywatyzacji Edycja treści Monika Sawicka
2008-03-11 11:31:02 Gabinet Wojewody Edycja treści Monika Sawicka