Start arrow Archiwum rejestru zmian

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Rejestr zmian z dnia 2008-03-10
2008-03-10 08:35:58 Biura i punkty paszportowe Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-10 08:39:01 Opłaty paszportowe i konta Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-10 08:44:17 Paszport Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-10 08:45:01 Paszport Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-10 08:49:29 Wiza Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-10 08:53:31 Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-10 08:54:00 Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-10 08:54:29 Zezwolenie na osiedlenie sie na terytorium Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-10 09:00:47 Zasady pobytu obywateli Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-10 09:01:22 Rejestracja pobytu obywatela Unii Europejskiej Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-10 09:01:32 Karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-10 09:01:54 Potwierdzenie prawa stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-10 09:02:11 Potwierdzenie prawa stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-10 09:02:29 Potwierdzenie prawa stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-10 09:03:16 Potwierdzenie prawa stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-10 09:04:21 Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-10 09:05:05 Wymiana karty pobytu Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-10 09:06:38 Wymiana karty pobytu lub dokumentu pobytu dla obywatela Unii Europejskiej Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-10 09:06:56 Zaproszenie cudzoziemca Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-10 09:08:14 Opłaty paszportowe i konta Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-10 09:17:38 Wiza Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-10 09:22:22 Cudzoziemcy Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-10 12:03:17 Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy Edycja treści Monika Sawicka
2008-03-10 14:17:47 Cudzoziemcy Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-10 15:14:36 2008/2 - Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi - Informacja o wynikach kontroli problemowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy Kontrole - Dodanie załącznika Monika Sawicka
2008-03-10 15:17:11 2008/2 - Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi - Informacja o wynikach kontroli problemowej w Gminie Solec Kujawski Kontrole - Dodanie załącznika Monika Sawicka
2008-03-10 15:25:16 2008/2 - Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi - Informacja o wynikach kontroli problemowej w Gminie Świecie Kontrole - Dodanie załącznika Monika Sawicka
2008-03-10 15:28:06 2008/2 - Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi - Informacja o wynikach kontroli problemowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy Kontrole - Dodanie załącznika Monika Sawicka
2008-03-10 15:29:27 2008/2 - Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi - Informacja o wynikach kontroli problemowej w Gminie Golub - Dobrzyń Kontrole - Dodanie załącznika Monika Sawicka
2008-03-10 15:31:38 2008/2 - Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi - Informacja o wynikach kontroli problemowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego Kontrole - Dodanie załącznika Monika Sawicka
2008-03-10 15:33:35 2008/2 - Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi - Informacja o wynikach kontroli problemowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego Kontrole - Dodanie załącznika Monika Sawicka
2008-03-10 15:35:27 2008/2 - Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi - Informacja o wynikach kontroli problemowej w Gminie Zakrzewo Kontrole - Dodanie załącznika Monika Sawicka