Start arrow Archiwum rejestru zmian

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Rejestr zmian z dnia 2008-03-14
2008-03-14 11:40:42 2008/1 - Wydział Polityki Społecznej - Kontrola problemowa placówki opiekuńczo-wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka w Rozwarzynie Kontrole - Dodanie załącznika Monika Sawicka
2008-03-14 13:13:27 Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-14 13:14:37 Wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-14 13:16:39 Wydanie polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-14 13:18:46 Potwierdzenie prawa stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-14 13:20:24 Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-14 13:25:30 Zaproszenie cudzoziemca Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-14 13:27:47 Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-14 13:39:20 Wymiana karty pobytu lub dokumentu pobytu dla obywatela Unii Europejskiej Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-14 13:42:53 Wydanie wzoru zaproszenia i wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-14 13:49:49 Wydanie wzoru zaproszenia i wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-14 13:53:01 Wydanie wzoru zaproszenia i wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-14 13:53:38 Wydanie wzoru zaproszenia i wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-14 13:57:03 Wydział Nadzoru i Kontroli Unieważnienie treści Monika Sawicka
2008-03-14 13:57:12 2008/3 - Wydział Nadzoru i Kontroli - Kontrola w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy. Kontrole - Dodanie załącznika Monika Sawicka
2008-03-14 13:57:52 Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-14 14:01:18 Wiza Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-14 14:01:47 2008/1 - Wydział Nadzoru i Kontroli - Kontrola problemowa Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu Kontrole - Dodanie załącznika Monika Sawicka
2008-03-14 14:02:53 Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-14 14:03:47 2008/2 - Wydział Nadzoru i Kontroli - Kontrola w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Kontrole - Dodanie załącznika Monika Sawicka
2008-03-14 14:05:31 2008/2 - Wydział Nadzoru i Kontroli - Kontrola Problemowa w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy Kontrole - Dodanie załącznika Monika Sawicka
2008-03-14 14:07:36 2008/1 - Wydział Nadzoru i Kontroli - Kontrola problemowa w Wydziale Polityki Społecznej Kuj-Pom UW Kontrole - Dodanie załącznika Monika Sawicka
2008-03-14 14:09:43 2008/1 - Wydział Nadzoru i Kontroli - Kontrola problemowa w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko - Pomorskiego UW Kontrole - Dodanie załącznika Monika Sawicka
2008-03-14 14:11:08 2008/1 - Wydział Nadzoru i Kontroli - Kontrola problemowa w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Toruniu Kontrole - Dodanie załącznika Monika Sawicka
2008-03-14 14:11:10 Wydalenie cudzoziemca z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Edycja treści Krzysztof Człapiński
2008-03-14 14:13:24 2008/1 - Wydział Nadzoru i Kontroli - Kontrola problemowa w Wydziałach Kujawsko-Pomorskiego UW Kontrole - Dodanie załącznika Monika Sawicka
2008-03-14 14:14:46 Zasady pobytu obywateli Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Edycja treści Krzysztof Człapiński