Przygotowanie wniosków o nadanie orderów, odznaczeń

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń (Dz. U. Nr 90, poz. 452 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.),

Kto załatwia sprawę:
Biuro Wojewody
85-950 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3, budynek A, pok. 120 ( I piętro),
tel:  52  34 97 467

Wniosek składa się w Kancelarii Ogólnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, budynek C, pok.151

Jakie dokumenty należy złożyć:

  1. wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia, drukowany dwustronnie (wzór w załączeniu),
  2. wniosek o nadanie Medalu Za Długoletnią Służbę (wzór w załączeniu),
  3. pismo przewodnie (wzór w załączeniu).
     

Opłaty:
opłat nie pobiera się

Czy i gdzie można się odwołać:
odwołania nie przewiduje się

Autor informacji: Lilianna Marzec
Informację wprowadził\a: Sławomir Pogodziński
Data wytworzenia informacji: 2003-12-16
Data udostępnienia informacji: 2003-12-17
Ilość wyświetleń informacji: 12122
Rejestr zmian dokumentu