Realizacja zadania wojewody wynikającego z przepisu art. 164 ust. 5 i 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.).

Spółki wodne mogą korzystać z pomocy państwa w formie dotacji podmiotowych z budżetu państwa.

Środki finansowe dla spółek wodnych i ich związków, które wystąpią z pisemnym wnioskiem do Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przeznaczone są na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, naprawy awarii, działalność statutową.

Po zatwierdzeniu kwot przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dotacje zostają przekazane na konta spółek wodnych.

Spółki wodne i ich związki rozliczają się przed Wojewodą z wykorzystania dotacji podmiotowej. Rozliczenia muszą zawierać potwierdzenie starosty lub osoby upoważnionej przez starostę.

Autor informacji: Dominika Heller
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-03-01
Data udostępnienia informacji: 2011-03-01
Ilość wyświetleń informacji: 6227
Rejestr zmian dokumentu