Konkurs SZEROKO ROZUMIANA POMOC SPOŁECZNA - 2011

Wojewoda Kujawsko – Pomorski
ogłasza
KONKURS

dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) z terenu województwa kujawsko – pomorskiego

NA NAJLEPSZE OFERTY Z ZAKRESU SZEROKO ROZUMIANEJ POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZOWANE
W 2011 ROKU

Oferty (wzór do pobrania) należy składać w terminie do dnia 15 marca 2011r. w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (w przypadku przesłania oferty drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego)

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerami telefonów:

(52) 34-97-687
(52) 34-97-694
(52) 34-97-686

Załączniki:

1. Regulamin Konkursu.doc

Autor informacji: Beata Sulima
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-02-24
Data udostępnienia informacji: 2011-02-25
Ilość wyświetleń informacji: 1924
Rejestr zmian dokumentu