Obwieszczenie z dnia 4 lutego 2011 roku.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 4 lutego 2011r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2, art. 5 ust. 1 i 2 w związku z art. 38 pkt. 2 lit e i 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700 ze zm.) zawiadamia się, że dnia 21 stycznia 2011 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski, na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, wydał decyzję Nr 1/2011 znak: WI.III.70460-1/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 PN8,4Mpa Gustorzyn – Odolanów przebieg na terenie województwa kujawsko – pomorskiego (Etap I – powiat włocławski)” wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Działki objęte inwestycją:
Gmina Brześć Kujawski
działki  z obrębu Gustorzyn, gm. Brześć Kujawski – nr
: 40/2 (KW 00039130/7), 40/4 (KW 00039130/7), 39 (KW brak); działki z obrębu Wieniec, gm. Brześć Kujawski – nr: 31/2 (KW 61166), 37 (KW 59132), 38 (KW 80780); działki z obrębu Gustorzyn, gm. Brześć Kujawski – nr: 94 (KW brak), 89 (KW 4903), 90 (KW 13693), 91(KW brak), 92 (KW 13693), 93/1 (KW 3969), 137/3 (KW brak), 139 (KW brak), 166 (KW brak), 176 (KW 7232), 175/1 (KW 43346), 180 (KW brak), 178 (KW brak), 186/1(KW 43346), 185 (KW 20878); działki z obrębu Stary Brześć Kolonia, gm. Brześć Kujawski – nr: 55 (KW 9183), 113 (KW 26267), 117 (KW brak), 94 (KW 12185), 95 (KW 15237), 90 (KW brak), 83 (KW 12185), 84 (KW 15237), 85 (KW brak), 73/2 (KW 12185), 74 (KW 15237), 75/1 (KW 26267), 87 (KW 15237), 75/2 (KW 16571), 86/1 (KW 26267), 86/2 (KW 14930), 41 (KW brak), 29/3 (KW 26267), 29/2 (KW 18422), 29/1 (KW 15801), 9 (KW brak), 48 (KW 19931), 31 (KW 29005), 32 (KW 29005), 33 (KW 21795), 34 (KW 30436), 13 (KW 30436), 14 (KW 1349), 15 (KW 61612), 16 (KW brak); działki z obrębu Falborz Parcele, gm. Brześć Kujawski – nr: 30 (KW 12755), 31 (KW 13912), 32 (KW 15676), 33 (KW 13254), 77 (KW brak), 39 (KW brak), 40 (KW 13454), 41 (KW 7576), 42 (KW brak), 44 (KW 4096), 72 (KW brak), 73 (KW brak), 71 (KW 2834), 70/2 (KW 60013), 69/1 (KW 40432), 75/1 (KW 59995), 53 (KW brak), 68/1 (KW 20187); działki z obrębu Falborek, gm. Brześć Kujawski – nr: 5 (KW 26538), 4 (KW 26842), 6 (KW brak), 21 (KW 7471), 16 (KW 8769), 17 (KW 30744), 18 (KW 30744), 19/2 (KW 30744), 20/1 (KW 6503); działki z obrębu Rzadka Wola Wieś, gm. Brześć Kujawski – nr: 5 (KW 51864), 6 (KW 19107), 57 (KW 81687), 65 (KW 4980), 66 (KW 4982), 67 (KW 4981/3), 72 (KW 7206), 100 (KW brak); działki z obrębu Kąkowa Wola Parcele, gm. Brześć Kujawski – nr: 102 (KW 16149), 98 (KW 41859), 93 (KW 80101), 99 (KW 41859), 101 (KW brak), 97/1 (KW 3900); działki z obrębu m. Brześć Kujawski – nr: 7 (KW 40762), 6/2 (KW 50339), 21 (KW 73352), 290/1 (KW 38172), 314 (KW 73352), 327 (KW 30778), 355 (KW brak), 323 (KW 23867), 324 (KW 54364), 320/2 (KW 54364), 321 (KW 54364), 322 (KW 54364), 319 (KW 7229);
gmina Lubraniec
działki z obrębu Krowice, gm. Lubraniec – nr
: 39 (KW 81939), 46/1 (KW 12658), 62/1 (KW 5704), 62/2 (KW 12756), 68 (KW 13130), 69 (KW 12591), 96 (KW 81939), 106/2 (KW 64612), 106/3 (KW 2434), 107/1 (KW 33123), 107/3 (KW 9782), 134 (KW 19283), 136 (KW 27401), 138/2 (KW 12660), 140/1 (KW 3308), 140/2 (KW 15093), 142 (KW 9003), 143 (KW 9001), 117 (KW 27334); działki z obrębu Dobierzyn, gm. Lubraniec – nr: 6/1 (KW 47385), 6/2 (KW 19509), 5 (KW 19509), 4/1 (KW 62448), 4/2 (KW 68009), 3/1 (KW 18992), 2 (KW 81927); działki z obrębu Lubraniec Parcele, gm. Lubraniec – nr: 48 (KW brak), 49 (KW 5370), 50 (KW 5371), 51 (KW 5371), 52 (KW 1634), 53 (KW 6668), 45 (KW 81228), 27 (KW 25071), 28 (KW 6700), 29 (KW 4849), 23 (KW 81228), 8/1 (KW 48852), 8/2 (KW 8923), 13 (KW 5070), 14 (KW 5382), 12 (KW 5381), 16/2 (KW 5070), 11 (KW brak), 17 (KW 6665), 210 (KW 81228), 206 (KW 21035), 204 (KW 12950), 203 (KW brak), 201/5 (KW 13749), 200/2 (KW 50079), 199/2 (KW 50084), 198 (KW 48514), 197/2 (KW 48309), 196/1 (KW 61012), 195 (KW 61012), 190/1 (KW 30491), 186 (KW 49640), 185/2 (KW 63810), 185/1 (KW 63810); działki z obrębu Kolonia Piaski, gm. Lubraniec – nr: 170/1 (KW 21483), 170/2 (KW 33653), 169/1 (KW brak), 169/2 (KW 33653), 146 (KW 81304), 131/2 (KW 33653), 131/1 (KW 48280), 130/2 (KW 33653), 130/1 (KW 37226), 129/1 (KW 37228), 128/1 (KW 50320), 132 (KW 81304), 144 (KW 37226), 143 (KW 37228), 142 (KW 50320), 141 (KW brak), 140 (KW 50320), 139 (KW 50320), 138/2 (KW 70569), 182 (KW 12162), 185 (KW 124921939301), 186 (KW 30509), 191/2 (KW 60912), 191/1 (KW 32162), 190 (KW ZD4743), 193 (KW 63050), 197/1 (KW 19487), 200 (KW 7761), 276 (KW 81304), 208 (KW 12793), 207 (KW Brak), 206 (KW Brak), 33 (KW 28564), 32/1 (KW 12791), 32/2 (KW 12791), 31 (KW 8088), 227 (KW 23116), 34 (KW 81304); działki z obrębu Borek, gm. Lubraniec – nr: 42 (KW 13353), 41 (KW 8588), 51 (KW 81964), 88 (KW 8588), 107/1 (KW 8589), 108/1 (KW 8588); działki z obrębu Kolonia Łódź, gm. Lubraniec – nr: 6 (KW 81250), 56 (KW 46831), 57 (KW 54725), 58 (KW 17594), 59/1 (KW 17994), 59/2 (KW 16081), 60 (KW 81250), 61 (KW 16081), 63 (KW brak), 66 (KW 31518), 68 (KW 41897), 73 (KW 81250), 65 (KW 31518), 67 (KW 41897), 135 (KW 13027), 69 (KW 16086), 71/2 (KW 48988), 71/1 (KW 14570), 75 (KW 31518), 74 (KW 31518), 77 (KW brak), 80/4 (KW 14989), 80/3 (KW brak), 85 (KW 81250), 97/1 (KW 14989), 96/1 (KW 81250), 102 (KW 81250); działki z obrębu Milżyn, gm. Lubraniec – nr: 24/1 (KW 12766), 30/1 (KW 15352), 36/3 (KW 30712), 36/2 (KW 53692), 7 (KW 81943), 44 (KW 33992), 39 (KW 81942), 43 (KW 33992), 40 (KW 12627), 41 (KW 15552), 42/1 (KW 49357), 42/3 (KW 70600), 230 (KW 81943), 104 (KW 49355), 103 (KW 54576), 98 (KW 17400), 97 (KW 14326), 96 (KW 72399), 94/2 (KW 14326), 95 (KW 24843), 93/3 (KW 14235), 92 (KW 13144), 91 (KW 49355), 90 (KW 12908), 89 (KW brak), 88 (KW 18414), 87 (KW 18414), 86 (KW 18414), 84 (KW 72399), 83 (KW 18414), 82 (KW 14326), 81 (KW 29297), 80 (KW 27468), 79 (KW 18414), 78 (KW 18414), 76 (KW 18414), 226 (KW 81942), 75 (KW 81943), 135 (KW 81943), 146 (KW 39242), 149 (KW 81942), 143 (KW 39242), 144 (KW 19066), 145 (KW 18414), 150 (KW 65030), 151 (KW 81943), 137/2 (KW 26494), 154/1 (KW 29297), 160/1 (KW 27468), 166/1 (KW 24843), 169/1 (KW 13144), 172/1 (KW 14326), 173/2 (KW 26247), 174/4 (KW brak), 174/3 (KW 63833), 177/1 (KW 28755), 179/1 (KW 39373), 181/1 (KW 14235), 186/1 (KW brak), 231 (KW 81943); działki z obrębu Wiktorowo, gm. Lubraniec – nr: 87/4 (KW 16014), 87/5 (KW 21747), 93/1 (KW 65596), 94 (KW brak), 96 (KW 81936), 98 (KW 3372), 102/1 (KW 77197), 103 (KW 81936), 128 (KW brak), 129/2 (KW 6981), 129/1 (KW 13210), 130 (KW 81936), 132 (KW brak), 133 (KW 15668), 134 (KW 3406), 142 (KW 3404), 141/2 (KW 65596), 183 (KW 81937); działki z obrębu Skaszyn, gm. Lubraniec – nr: 196 (KW 81959), 198 (KW 23759), 199 (KW 13712), 200 (KW 13712), 192 (KW 15521), 201 (KW 81959), 204 (KW 25050), 207 (KW ZD1539), 213 (KW 22224), 214/1 (KW 47299), 217 (KW 13721), 215 (KW 81952), 216 (KW 13721), 218/2 (KW 25784), 218/1 (KW 36001), 180 (KW 81959), 175 (KW 25784), 176 (KW 81952), 167 (KW 81952); działki z obrębu m. Lubraniec – nr: 7 (KW 33847), 6 (KW brak), 2 (KW 33847), 3 (KW 13976), 1 (KW 55784);
gmina Izbica Kujawska
działki z obrębu Pasieka, gm. Izbica Kujawska – nr
: 170 (KW 16693), 169 (KW 12784), 166 (KW 17150), 165 (KW 12784), 164 (KW 16764), 163 (KW 16763); działki z obrębu Augustynowo, gm. Izbica Kujawska – nr: 98 (KW 26961), 96/1 (KW 16418), 95 (KW 26961), 93/3 (KW 28800), 92/2 (KW 28800), 89 (KW 28800), 88 (KW 18234), 84 (KW 18261), 8 (KW 20578), 9 (KW 18261), 10 (KW 17138), 11 (KW 13380), 12 (KW 13533), 13 (KW 20843), 14 (KW brak), 15 (KW 26562), 17/1 (KW 19035), 18 (KW 20324), 19 (KW 16455), 20 (KW brak), 33 (KW 22733), 32 (KW 21650), 31/2 (KW 21502), 29 (KW 17183), 28 (KW brak), 27 (KW 19956), 25 (KW 17128), 24 (KW 12467), 23 (KW17185), 21/2 (KW 19580), 6 (KW brak), 1/3 (KW 16909), 248 (KW 16909), 249 (KW 13543), 250 (KW 16743), 251 (KW 27024), 252/12 (KW 28810); działki z obrębu Kazimierowo, gm. Izbica Kujawska – nr: 128 (KW brak), 197 (KW brak), 198/1 (KW brak), 198/2 (KW brak), 229 (KW brak), 266 (KW 17459), 265 (KW brak), 264 (KW 16742), 263 (KW 26557), 262 (KW 16843), 261/2 (KW 26938), 260 (KW 23285), 259 (KW brak), 255 (KW 21283), 258 (KW 16928), 267 (KW brak), 282 (KW 26938), 270 (KW 28947), 271 (KW brak), 272 (KW 31378), 273 (KW 23285), 274/1 (KW 20309), 274/2 (KW 20549), 275 (KW 12941), 276/1 (KW 16630), 277 (KW 25244), 312 (KW 16928), 229 (KW brak), 313 (KW 24736), 314 (KW 16355), 315 (KW 26614); działki z obrębu Kazimierowo w. Hulanka, gm. Izbica Kujawska – nr: 339 (KW 20528), 343/3 (KW 20528), 344 (KW 27051); działki z obrębu Kazimierowo, gm. Izbica Kujawska – nr: 346 (KW brak), 355/2 (KW 25700), 354/2 (KW 25700), 353/2 (KW 25700), 352/2 (KW 25700), 351/2 (KW 25700), 350/2 (KW 25700), 349/2 (KW 25700); działki z obrębu Grochowiska, gm. Izbica Kujawska – nr: 404/2 (KW brak), 396 (KW 13262), 399 (KW 12276), 400 (KW 16858), 402/2 (KW 16857), 383/2 (KW brak), 406 (KW 28412), 409/2 (KW 31057), 408 (KW brak), 382/1 (KW 13132); działki z obrębu Świętosławice, gm. Izbica Kujawska – nr: 51/2 (KW 13348), 50/3 (KW 29372), 49 (KW 13132), 48/3 (KW 29372), 50/1 (KW 20391), 51/1 (KW 13348), 164 (KW brak), 165 (KW 13348), 166 (KW 21769), 167/1 (KW 13671), 167/2 (KW brak), 168 (KW 16577), 104 (KW brak), 172 (KW 13671), 180/1 (KW 12782), 184 (KW brak), 188/1 (KW 15400), 195/1 (KW brak), 197/1 (KW 28368), 198 (KW brak), 199 (KW 28368), 200/3 (KW 28368), 204/3 (KW 15358), 211/1 (KW 12619), 215/1 (KW brak), 219 (KW 13344), 222/1 (KW 13998), 225/1 (KW 28368), 233/1 (KW 22396), 235/2 (KW 28368), 236 (KW 29027), 237 (KW 16617), 276/2 (KW 29726); działki z obrębu m. Izbica Kujawska – nr: 6/7 (KW 21993), 321/7 (KW brak), 324 (KW brak), 629 (KW 20528).

Przedmiotowa decyzja wywołuje skutki w zakresie określonym:

1- przepisem art. 20 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla niżej wymienionych nieruchomości:
gmina Brześć Kujawski: działka z obrębu Wieniec nr
31/2 (KW 61166), działka z obrębu Gustorzyn nr 89 (KW 4903), działki z obrębu Stary Brześć Kolonia nr: 94 (KW 12185), 95 (KW 15237), 83 (KW12185 ), 84 (KW 15237), 85 (KW brak), 15 (KW 61612), gmina Lubraniec: działka z obrębu Krowice nr 69 (KW 12591), działka z obrębu Milżyn nr 36/3 (KW 30712), gmina Izbica Kujawska działka z obrębu Kazimierowo nr 355/2 (KW 25700), działka z obrębu Grochowiska Kolonia nr 382/1 (KW 13132), działka z obrębu Świętosławice nr 276/2 (KW 29726);

2- przepisem art. 24 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla niżej wymienionych nieruchomości:
Gmina Brześć Kujawski
działki  z obrębu Gustorzyn, gm. Brześć Kujawski – nr
: 40/2 (KW 00039130/7), 40/4 (KW 00039130/7), 39 (KW brak); działki z obrębu Wieniec, gm. Brześć Kujawski – nr: 31/2 (KW 61166), 37 (KW 59132), 38 (KW 80780); działki z obrębu Gustorzyn, gm. Brześć Kujawski – nr: 94 (KW brak), 89 (KW 4903), 90 (KW 13693), 91(KW brak), 92 (KW 13693), 93/1 (KW 3969), 137/3 (KW brak), 139 (KW brak), 166 (KW brak), 176 (KW 7232), 175/1 (KW 43346), 180 (KW brak), 178 (KW brak), 186/1(KW 43346), 185 (KW 20878); działki z obrębu Stary Brześć Kolonia, gm. Brześć Kujawski – nr: 55 (KW 9183), 113 (KW 26267), 117 (KW brak), 94 (KW 12185), 95 (KW 15237), 90 (KW brak), 83 (KW 12185), 84 (KW 15237), 85 (KW brak), 73/2 (KW 12185), 74 (KW 15237), 75/1 (KW 26267), 87 (KW 15237), 75/2 (KW 16571), 86/1 (KW 26267), 86/2 (KW 14930), 41 (KW brak), 29/3 (KW 26267), 29/2 (KW 18422), 29/1 (KW 15801), 9 (KW brak), 48 (KW 19931), 31 (KW 29005), 32 (KW 29005), 33 (KW 21795), 34 (KW 30436), 13 (KW 30436), 14 (KW 1349), 15 (KW 61612), 16 (KW brak); działki z obrębu Falborz Parcele, gm. Brześć Kujawski – nr: 30 (KW 12755), 31 (KW 13912), 32 (KW 15676), 33 (KW 13254), 77 (KW brak), 39 (KW brak), 40 (KW 13454), 41 (KW 7576), 42 (KW brak), 44 (KW 4096), 72 (KW brak), 73 (KW brak), 71 (KW 2834), 70/2 (KW 60013), 69/1 (KW 40432), 75/1 (KW 59995), 53 (KW brak), 68/1 (KW 20187); działki z obrębu Falborek, gm. Brześć Kujawski – nr: 5 (KW 26538), 4 (KW 26842), 6 (KW brak), 21 (KW 7471), 16 (KW 8769), 17 (KW 30744), 18 (KW 30744), 19/2 (KW 30744), 20/1 (KW 6503); działki z obrębu Rzadka Wola Wieś, gm. Brześć Kujawski – nr: 5 (KW 51864), 6 (KW 19107), 57 (KW 81687), 65 (KW 4980), 66 (KW 4982), 67 (KW 4981/3), 72 (KW 7206), 100 (KW brak); działki z obrębu Kąkowa Wola Parcele, gm. Brześć Kujawski – nr: 102 (KW 16149), 98 (KW 41859), 93 (KW 80101), 99 (KW 41859), 101 (KW brak), 97/1 (KW 3900); działki z obrębu m. Brześć Kujawski – nr: 7 (KW 40762), 6/2 (KW 50339), 21 (KW 73352), 290/1 (KW 38172), 314 (KW 73352), 327 (KW 30778), 355 (KW brak), 323 (KW 23867), 324 (KW 54364), 320/2 (KW 54364), 321 (KW 54364), 322 (KW 54364), 319 (KW 7229);
gmina Lubraniec
działki z obrębu Krowice, gm. Lubraniec – nr
: 39 (KW 81939), 46/1 (KW 12658), 62/1 (KW 5704), 62/2 (KW 12756), 68 (KW 13130), 69 (KW 12591), 96 (KW 81939), 106/2 (KW 64612), 106/3 (KW 2434), 107/1 (KW 33123), 107/3 (KW 9782), 134 (KW 19283), 136 (KW 27401), 138/2 (KW 12660), 140/1 (KW 3308), 140/2 (KW 15093), 142 (KW 9003), 143 (KW 9001), 117 (KW 27334); działki z obrębu Dobierzyn, gm. Lubraniec – nr: 6/1 (KW 47385), 6/2 (KW 19509), 5 (KW 19509), 4/1 (KW 62448), 4/2 (KW 68009), 3/1 (KW 18992), 2 (KW 81927); działki z obrębu Lubraniec Parcele, gm. Lubraniec – nr: 48 (KW brak), 49 (KW 5370), 50 (KW 5371), 51 (KW 5371), 52 (KW 1634), 53 (KW 6668), 45 (KW 81228), 27 (KW 25071), 28 (KW 6700), 29 (KW 4849), 23 (KW 81228), 8/1 (KW 48852), 8/2 (KW 8923), 13 (KW 5070), 14 (KW 5382), 12 (KW 5381), 16/2 (KW 5070), 11 (KW brak), 17 (KW 6665), 210 (KW 81228), 206 (KW 21035), 204 (KW 12950), 203 (KW brak), 201/5 (KW 13749), 200/2 (KW 50079), 199/2 (KW 50084), 198 (KW 48514), 197/2 (KW 48309), 196/1 (KW 61012), 195 (KW 61012), 190/1 (KW 30491), 186 (KW 49640), 185/2 (KW 63810), 185/1 (KW 63810); działki z obrębu Kolonia Piaski, gm. Lubraniec – nr: 170/1 (KW 21483), 170/2 (KW 33653), 169/1 (KW brak), 169/2 (KW 33653), 146 (KW 81304), 131/2 (KW 33653), 131/1 (KW 48280), 130/2 (KW 33653), 130/1 (KW 37226), 129/1 (KW 37228), 128/1 (KW 50320), 132 (KW 81304), 144 (KW 37226), 143 (KW 37228), 142 (KW 50320), 141 (KW brak), 140 (KW 50320), 139 (KW 50320), 138/2 (KW 70569), 182 (KW 12162), 185 (KW 124921939301), 186 (KW 30509), 191/2 (KW 60912), 191/1 (KW 32162), 190 (KW ZD4743), 193 (KW 63050), 197/1 (KW 19487), 200 (KW 7761), 276 (KW 81304), 208 (KW 12793), 207 (KW Brak), 206 (KW Brak), 33 (KW 28564), 32/1 (KW 12791), 32/2 (KW 12791), 31 (KW 8088), 227 (KW 23116), 34 (KW 81304); działki z obrębu Borek, gm. Lubraniec – nr: 42 (KW 13353), 41 (KW 8588), 51 (KW 81964), 88 (KW 8588), 107/1 (KW 8589), 108/1 (KW 8588); działki z obrębu Kolonia Łódź, gm. Lubraniec – nr: 6 (KW 81250), 56 (KW 46831), 57 (KW 54725), 58 (KW 17594), 59/1 (KW 17994), 59/2 (KW 16081), 60 (KW 81250), 61 (KW 16081), 63 (KW brak), 66 (KW 31518), 68 (KW 41897), 73 (KW 81250), 65 (KW 31518), 67 (KW 41897), 135 (KW 13027), 69 (KW 16086), 71/2 (KW 48988), 71/1 (KW 14570), 75 (KW 31518), 74 (KW 31518), 77 (KW brak), 80/4 (KW 14989), 80/3 (KW brak), 85 (KW 81250), 97/1 (KW 14989), 96/1 (KW 81250), 102 (KW 81250); działki z obrębu Milżyn, gm. Lubraniec – nr: 24/1 (KW 12766), 30/1 (KW 15352), 36/3 (KW 30712), 36/2 (KW 53692), 7 (KW 81943), 44 (KW 33992), 39 (KW 81942), 43 (KW 33992), 40 (KW 12627), 41 (KW 15552), 42/1 (KW 49357), 42/3 (KW 70600), 230 (KW 81943), 104 (KW 49355), 103 (KW 54576), 98 (KW 17400), 97 (KW 14326), 96 (KW 72399), 94/2 (KW 14326), 95 (KW 24843), 93/3 (KW 14235), 92 (KW 13144), 91 (KW 49355), 90 (KW 12908), 89 (KW brak), 88 (KW 18414), 87 (KW 18414), 86 (KW 18414), 84 (KW 72399), 83 (KW 18414), 82 (KW 14326), 81 (KW 29297), 80 (KW 27468), 79 (KW 18414), 78 (KW 18414), 76 (KW 18414), 226 (KW 81942), 75 (KW 81943), 135 (KW 81943), 146 (KW 39242), 149 (KW 81942), 143 (KW 39242), 144 (KW 19066), 145 (KW 18414), 150 (KW 65030), 151 (KW 81943), 137/2 (KW 26494), 154/1 (KW 29297), 160/1 (KW 27468), 166/1 (KW 24843), 169/1 (KW 13144), 172/1 (KW 14326), 173/2 (KW 26247), 174/4 (KW brak), 174/3 (KW 63833), 177/1 (KW 28755), 179/1 (KW 39373), 181/1 (KW 14235), 186/1 (KW brak), 231 (KW 81943); działki z obrębu Wiktorowo, gm. Lubraniec – nr: 87/4 (KW 16014), 87/5 (KW 21747), 93/1 (KW 65596), 94 (KW brak), 96 (KW 81936), 98 (KW 3372), 102/1 (KW 77197), 103 (KW 81936), 128 (KW brak), 129/2 (KW 6981), 129/1 (KW 13210), 130 (KW 81936), 132 (KW brak), 133 (KW 15668), 134 (KW 3406), 142 (KW 3404), 141/2 (KW 65596), 183 (KW 81937); działki z obrębu Skaszyn, gm. Lubraniec – nr: 196 (KW 81959), 198 (KW 23759), 199 (KW 13712), 200 (KW 13712), 192 (KW 15521), 201 (KW 81959), 204 (KW 25050), 207 (KW ZD1539), 213 (KW 22224), 214/1 (KW 47299), 217 (KW 13721), 215 (KW 81952), 216 (KW 13721), 218/2 (KW 25784), 218/1 (KW 36001), 180 (KW 81959), 175 (KW 25784), 176 (KW 81952), 167 (KW 81952); działki z obrębu m. Lubraniec – nr: 7 (KW 33847), 6 (KW brak), 2 (KW 33847), 3 (KW 13976), 1 (KW 55784);
gmina Izbica Kujawska
działki z obrębu Pasieka, gm. Izbica Kujawska – nr
: 170 (KW 16693), 169 (KW 12784), 166 (KW 17150), 165 (KW 12784), 164 (KW 16764), 163 (KW 16763); działki z obrębu Augustynowo, gm. Izbica Kujawska – nr: 98 (KW 26961), 96/1 (KW 16418), 95 (KW 26961), 93/3 (KW 28800), 92/2 (KW 28800), 89 (KW 28800), 88 (KW 18234), 84 (KW 18261), 8 (KW 20578), 9 (KW 18261), 10 (KW 17138), 11 (KW 13380), 12 (KW 13533), 13 (KW 20843), 14 (KW brak), 15 (KW 26562), 17/1 (KW 19035), 18 (KW 20324), 19 (KW 16455), 20 (KW brak), 33 (KW 22733), 32 (KW 21650), 31/2 (KW 21502), 29 (KW 17183), 28 (KW brak), 27 (KW 19956), 25 (KW 17128), 24 (KW 12467), 23 (KW17185), 21/2 (KW 19580), 6 (KW brak), 1/3 (KW 16909), 248 (KW 16909), 249 (KW 13543), 250 (KW 16743), 251 (KW 27024), 252/12 (KW 28810); działki z obrębu Kazimierowo, gm. Izbica Kujawska – nr: 128 (KW brak), 197 (KW brak), 198/1 (KW brak), 198/2 (KW brak), 229 (KW brak), 266 (KW 17459), 265 (KW brak), 264 (KW 16742), 263 (KW 26557), 262 (KW 16843), 261/2 (KW 26938), 260 (KW 23285), 259 (KW brak), 255 (KW 21283), 258 (KW 16928), 267 (KW brak), 282 (KW 26938), 270 (KW 28947), 271 (KW brak), 272 (KW 31378), 273 (KW 23285), 274/1 (KW 20309), 274/2 (KW 20549), 275 (KW 12941), 276/1 (KW 16630), 277 (KW 25244), 312 (KW 16928), 229 (KW brak), 313 (KW 24736), 314 (KW 16355), 315 (KW 26614); działki z obrębu Kazimierowo w. Hulanka, gm. Izbica Kujawska – nr: 339 (KW 20528), 343/3 (KW 20528), 344 (KW 27051); działki z obrębu Kazimierowo, gm. Izbica Kujawska – nr: 346 (KW brak), 355/2 (KW 25700), 354/2 (KW 25700), 353/2 (KW 25700), 352/2 (KW 25700), 351/2 (KW 25700), 350/2 (KW 25700), 349/2 (KW 25700); działki z obrębu Grochowiska, gm. Izbica Kujawska – nr: 404/2 (KW brak), 396 (KW 13262), 399 (KW 12276), 400 (KW 16858), 402/2 (KW 16857), 383/2 (KW brak), 406 (KW 28412), 409/2 (KW 31057), 408 (KW brak), 382/1 (KW 13132); działki z obrębu Świętosławice, gm. Izbica Kujawska – nr: 51/2 (KW 13348), 50/3 (KW 29372), 49 (KW 13132), 48/3 (KW 29372), 50/1 (KW 20391), 51/1 (KW 13348), 164 (KW brak), 165 (KW 13348), 166 (KW 21769), 167/1 (KW 13671), 167/2 (KW brak), 168 (KW 16577), 104 (KW brak), 172 (KW 13671), 180/1 (KW 12782), 184 (KW brak), 188/1 (KW 15400), 195/1 (KW brak), 197/1 (KW 28368), 198 (KW brak), 199 (KW 28368), 200/3 (KW 28368), 204/3 (KW 15358), 211/1 (KW 12619), 215/1 (KW brak), 219 (KW 13344), 222/1 (KW 13998), 225/1 (KW 28368), 233/1 (KW 22396), 235/2 (KW 28368), 236 (KW 29027), 237 (KW 16617), 276/2 (KW 29726); działki z obrębu m. Izbica Kujawska – nr: 6/7 (KW 21993), 321/7 (KW brak), 324 (KW brak), 629 (KW 20528).

POUCZENIE 

  1. Stosownie do treści art. 12 ust. 1 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700 ze zm.), Wojewoda doręcza decyzję o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu wnioskodawcy oraz zawiadamia pozostałe strony o jej wydaniu, w drodze obwieszczenia, w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, na stronach internetowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim. Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu zawiadomienie o wydaniu decyzji wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości.
  2. Strony postępowania mają prawo zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury,  budynek A, ul. Jagiellońska 3, pokój 236, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 52 34-97-496 lub 34-97-255) oraz w Wydziale Infrastruktury Oddziału Zamiejscowego we Włocławku, ul. Brzeskiej 8 (tel. 54 231-42-34).
  3. Zgodnie z art. 34 ust. 2  oraz art. 5 ust. 3 w związku z art. 39 ust. 1 ww. ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, odwołanie od niniejszej decyzji wnosi się do Ministra Infrastruktury, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko–Pomorskiego na adres: 85-950 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3, w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji. Odwołanie od niniejszej decyzji administracyjnej powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 34 ust. 3 w związku z art. 39 ust. 1 przywołanej ustawy). 
  4. Zgodnie z art. 13 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 wymienionej ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu wiąże właściwe organy przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W myśl art. 13 ust. 3 w zw. z art. 39 ust. 1 tejże ustawy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu jest wiążąca dla właściwych organów  w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
  5. Zgodnie z art. 14 ust. 1 w zw. z art. 39 ust. 1 przywołanej ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, ostateczna decyzja  o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu stanowi podstawę do dokonywania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości. W myśl art. 14 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu wiąże zarządcę drogi wydającego zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym uzbrojenia terenu, wchodzącego w skład inwestycji.
  6. Zgodnie z art. 23 ust. 1 w zw. z art. 39 ust. 1 cyt. ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu za nieruchomości, użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, o których mowa w art. 20 ust. 3, 4 i 12, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między wojewodą, a dotychczasowym właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości. Uzgodnienia dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom  w zakresie terminalu stała się ostateczna, nie dojdzie do uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1 tegoż artykułu, wysokość odszkodowania ustala wojewoda w drodze decyzji (art. 23 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 ww. ustawy). Stosownie do art. 23 ust. 8 w zw. z art. 39 ust. 1 tej ustawy jeżeli dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 28 dni od dnia otrzymania od inwestora wezwania do wydania nieruchomości, to wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego, określonej w operacie, o którym mowa w ust. 3 tegoż artykułu. W przypadku gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo budynkiem, w którym został wyodrębniony lokal mieszkalny, wysokość odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości, zamieszkałemu w tym budynku albo lokalu powiększa się o kwotę 10.000 zł w odniesieniu do tej nieruchomości (art. 23 ust. 9        w zw. z art. 39 ust. 1 przywołanej wyżej ustawy). Odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym podlegają przekazaniu do depozytu sądowego na okres 10 lat (art. 23 ust. 10 w zw. z art. 39 ust. 1 ww. ustawy).
  7. Zgodnie z art. 24 ust. 1 w zw. z art. 39 ust. 1 przedmiotowej ustawy, w odniesieniu do nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom  w zakresie terminalu, wskazanych zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8, w celu zapewnienia prawa do wejścia  na teren nieruchomości dla prowadzenia na nich budowy inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, a także prac związanych z konserwacją  lub usuwaniem awarii, wojewoda w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu ograniczył sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów       i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń. Przepisy art. 124 ust. 2 i 4-8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102,       poz. 651 z późn. zm.) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem przepisów ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.
  8. Decyzje w zakresie odszkodowania wydaje wojewoda (art. 24 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Dot. sprawy znak: WI.III.70460-1/10
 

Podpisał:
        Z up. Wojewody
        Kujawsko - Pomorskiego
      Mirosław Jagodziński
        Dyrektor Wydziału Infrastruktury

Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-02-04
Data udostępnienia informacji: 2011-02-07
Ilość wyświetleń informacji: 2349
Rejestr zmian dokumentu