Informacja w sprawie konkursu Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności

Bydgoszcz, dnia 19.11.2010 r.

Schroniska, Noclegownie
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
wg rozdzielnika

W związku z pismem Ministerstwa Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2010 r. znak DPS-IV-074-AT/10 w sprawie realizacji konkursu „Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności”, Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zwraca się z prośbą o przesłanie propozycji celów szczegółowych programu na kolejne lata. Informację w powyższym zakresie należy przesłać na adres Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Konarskiego 1/3, 85-950 Bydgoszcz w nieprzekraczalnym terminie do 25 listopada 2010 r.
W razie pytań i wątpliwości należy kontaktować się z Panem Rafałem Tomaszewskim  tel. 052 34-97-687.

Autor informacji: Rafał Tomaszewski
Informację wprowadził\a: Dagmara Karczewska
Data wytworzenia informacji: 2010-11-19
Data udostępnienia informacji: 2010-11-19
Ilość wyświetleń informacji: 1926
Rejestr zmian dokumentu