NPPDL III edycja - zatwierdzone wnioski po rozpatrzeniu zastrzeżeń

Komisja Wojewódzka do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach III edycji NPPDL 2008-2011 rozpatrzyła wniesione zastrzeżenia do list rankingowych. Dzisiaj  (poniedziałek, 15 listopada) Wojewoda Rafał Bruski zatwierdził aneksy dla gmin i powiatów, na których znalazło się 13 wniosków powiatowych oraz 24 gminne.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów (zadań) w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" na okoliczność rozpatrzenia wniesionych zastrzeżeń do projektu listy rankingowej - III edycja 2010/2011.pdf

Autor informacji: Rafał Bruski - Wojewoda Kujawsko-pomorski
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2010-11-15
Data udostępnienia informacji: 2010-11-15
Ilość wyświetleń informacji: 2491
Rejestr zmian dokumentu