Zmiana uchwały dotyczącej NPPDL - dodatkowe punkty dla dróg, które ucierpiały w czasie powodzi

nppdl.jpgAby ułatwić dostęp do dotacji celowej z budżetu państwa gminom i powiatom, których infrastruktura drogowa ucierpiała w wyniku tegorocznych powodzi lub osunięć ziemi wywołanych opadami atmosferycznymi, 31 sierpnia Rada Ministrów podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011". Przyjęta zmiana przewiduje podwyższenie o 10 pkt  oceny wniosków o dofinansowanie projektów obejmujących odcinki dróg, które w wyniku wskazanych zjawisk zostały uszkodzone lub zniszczone. więcej

projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008–2011" pdf

Aneks do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie przebudowy, budowy, remontu drogi lokalnej w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008–2011" pdf

Aneks do instrukcji oceny przez Komisję Wojewódzką wniosków o dofinansowanie przebudowy, budowy, remontu drogi lokalnej w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008–2011" pdf

Autor informacji: Krzysztof Smoczyk
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2010-09-06
Data udostępnienia informacji: 2010-09-06
Ilość wyświetleń informacji: 1588
Rejestr zmian dokumentu