Informacja dotycząca wyboru oferty najkorzystniejszej na ubezpieczenia mienia.
Bydgoszcz, dn. 07.12.2009 r.


Znak sprawy: ZO/A/3250/14/09


INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
na ubezpieczenia mienia Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na podstawie art. 92, w związku z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) zawiadamiam, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzonym w trybie zapytania o cenę na ubezpieczenia mienia Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Oddział w Toruniu, z siedzibą w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 110-114 i zgodnie z art. 72 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie tej zostanie udzielone w/w zamówienie.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 

 Numer oferty  Firma (nazwa)
lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium
cena
Razem
liczba pkt
 1
UNIQA
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Oddział w Toruniu
ul. Grudziądzka 110-114
87-100 Toruń
 100,00  100,00
 2 GENERALI
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Oddział Kujawsko-Pomorski
ul. Grudziądzka 3
85-130 Bydgoszcz
  96,29   96,29
 3 InterRisk
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Oddział w Bydgoszczy
ul. Unii Lubelskiej 4c
85-059 Bydgoszcz
 99,34  99,34
 4 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
Pion Klienta Korporacyjnego
w Bydgoszczy
ul. Wojska Polskiego 20c
85- 810 Bydgoszcz
 67,28  67,2
Autor informacji: Andrzej Wróblewski
Informację wprowadził\a: Wojciech Politowicz
Data wytworzenia informacji: 2009-12-07
Data udostępnienia informacji: 2009-12-07
Ilość wyświetleń informacji: 5243
Rejestr zmian dokumentu