Informacja dotycząca wyboru oferty na ochronę budynków K-PUW - Delegatura Włocławek
Bydgoszcz, dn. 25.11.2009 r.


Znak sprawy: ZO/A/3250/13/09


INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
na ochronę budynków Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
- Delegatura we Włocławku.


Na podstawie art. 92, w związku z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) zawiadamiam, ż w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzonym w trybie zapytania o cenę na ochronę budynków Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - Delegatura we Włocławku jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę PATRONUS Z.P.Chr., z siedzibą we Włocławku przy ul. Słodowskiej 4-4A i zgodnie z art. 72 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie tej zostanie udzielone w/w zamówienie.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 Numer oferty  Firma (nazwa)
lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium
cena
Razem
liczba pkt
 1
 CERBER s.j.
 J.M. Harmacińscy, J.G. Popiołek
ul. Kaliska 23A
87-800 Włocławek
 77,11  77,11
 2  PATRONUS Z.P.Chr.
ul. Słodowska 4-4A
87-800 Włocławek
 100,00  100,00
 3  PW Z.P.Chr. EMIR Sp. z o.o.
ul. Barska 6
87-800 Włocławek
 91,08  91,08
 4  EKOTRADE Sp. z o.o.
Przedstawicielstwo w Bydgoszczy
ul. Fabryczna 11
85- 741 Bydgoszcz
 85,56  85,56
Autor informacji: Andrzej Wróblewski
Informację wprowadził\a: Wojciech Politowicz
Data wytworzenia informacji: 2009-11-25
Data udostępnienia informacji: 2009-11-25
Ilość wyświetleń informacji: 5255
Rejestr zmian dokumentu