Słownik skrótów używanych w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Kujawsko - Pomorskiego

 

Skrót

Rozwinięcie

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej - urzędowy publikator teleinformatyczny składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej (podstawa: Ustawa z dnia 6 września 2001 roku O dostępie do informacji publicznej).

UW w Bydgoszczy

Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

kB

kilobajty

MB

megabajty

.pdf

(ang. Portable Document Format) - format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, stworzonym i promowanym przez firmę Adobe Systems. Dostępna jest bezpłatnie pełna specyfikacja formatu PDF. Językiem opisu pliku PDF jest okrojona wersja języka programowania PostScript wzbogacona o elementy hipertekstowe.

.doc

pliki w tym formacie udostępnione są w serwisie "do ściągnięcia". Oznacza to, że aby odczytać dany plik należy przegrać go na własny komputer, a następnie odczytać go za pomocą programu Word. (Obecnie większość przeglądarek internetowych automatycznie otwiera plik w formacie doc).

XLS

format odczytywany za pomocą programu Excel (analogicznie jak format DOC)
.zip format kompresji.

HTML

HyperText Markup Language specjalny język służący do opisu strony oraz odniesień z poszczególnych jej elementów do innych dokumentów. Język ten powstał na potrzeby internetowej usługi WWW.

późń.

późniejszy, późniejszymi

poz.

pozycja

wz.

w zastępstwie

z up.

z upoważnienia

ds.

do spraw

Z-ca

zastępca

p.o.

pełniący obowiązki

EWT

Europejska Współpraca Terytorialna

ZPORR

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

PT

Pomoc Techniczna

UE

Unia Europejska

NPR

Narodowy Plan Rozwoju

NSRO

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

MRR

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

RSI

Regionalne Strategie Innowacyjne

EFRR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS

Europejski Fundusz Społeczny

SPO

Sektorowy Program Operacyjny

PWW

Podstawy Wsparcia Wspólnoty

PO

Programy Operacyjne

SWW

Strategiczne Wytyczne Wspólnoty

SRK

Strategia Rozwoju Kraju

IPI

Indykatywny Plan Inwestycyjny

EFOiGR

Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

FIWR

Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa

 ZAZ Zakład Aktywności Zawodowej 
 ZPCh Zakład Pracy Chronionej
Autor informacji: Paweł Skutecki
Informację wprowadził\a: Paweł Skutecki
Data wytworzenia informacji: 2008-03-23
Data udostępnienia informacji: 2008-03-23
Ilość wyświetleń informacji: 18304
Rejestr zmian dokumentu