Kierownictwo Urzędu

           
Wojewoda Ewa Mes               

      Wojewoda Kujawsko-Pomorski
      Ewa Monika Mes  
      ul. Jagiellońska 3, pok. 128
      85-950 Bydgoszcz
      e-mail: wojewoda@bydgoszcz.uw.gov.pl 

      tel. (52) 34-97-780
      fax (52) 34-97-460 

 

 

Ewa Mes ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Bydgoszczy gdzie uzyskała licencjat na kierunku administracja. Tytuł magistra administracji zdobyła na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. W latach 1973-2008 pracowała w Urzędach Gmin w Dobrczu i Świekatowie. Następnie pełniła funkcję  naczelnika wydziału w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. Od lutego 2009 roku była kierownikiem Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy. Dodatkowe umiejętności zdobywała podczas licznych kursów, m.in. z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, funduszy strukturalnych UE, sądownictwa administracyjnego. Ma 59 lat. Wolny czas poświęca sztuce, podróżom i kulinariom. 


 elzbieta_rusielewicz.jpg

 

Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski
Elżbieta Rusielewicz
ul. Jagiellońska 3, pok. 129
85-950 Bydgoszcz
e-mail: wicewojewoda@bydgoszcz.uw.gov.pl
tel. 52 349-7782
fax 52 349-7244

 

 


           abaranowsk_kier.jpg 

            

         Dyrektor Generalny Urzędu
          Andrzej Baranowski 
         ul. Jagiellońska 3, pok. 152
         85-950 Bydgoszcz
         e-mail: abaranowski@bydgoszcz.uw.gov.pl
         
tel  (52) 349-7784       
         fax (52) 349-7245

       

 

 

Andrzej Baranowski urodził się w 1969 roku. Jest absolwentem Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk rolniczych. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu rozwoju obszarów wiejskich w świetle integracji z Unią Europejską (UMK w Toruniu) oraz szacowania nieruchomości (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). Odbył liczne kursy i szkolenia, m.in. w Duńskiej Szkole Administracji Publicznej, Urzędzie Służby Cywilnej i Międzynarodowej Szkole Menedżerów w Warszawie. W K-PUW od 1993 roku – pełnił m.in. funkcje zastępcy dyrektora i dyrektora obecnego Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pracował również w Wydziale Rozwoju Regionalnego (2002-2003). W latach 1998 – 2000 był przewodniczącym Komisji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego do spraw przekazywania majątku Skarbu Państwa samorządom województw pomorskiego i wielkopolskiego oraz samorządom powiatowym i gminnym oraz członkiem Zespołu Wojewódzkiego ds. Wdrażania Reformy Administracji Publicznej. Był także wykładowcą akademickim (administracja, ochrona środowiska i fundusze europejskie).

       

Autor informacji: Piotr Kurek
Informację wprowadził\a: Krzysztof Człapinski
Data wytworzenia informacji: 2003-09-16
Data udostępnienia informacji: 2003-09-17
Ilość wyświetleń informacji: 57790
Rejestr zmian dokumentu