z dnia 27 listopada 2014 r. - administrator systemu Centrum Powiadamiania Ratunkowego w WBZK

Informacja o wyniku naboru

przeprowadzonego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
na stanowisko: administrator systemu Centrum Powiadamiania Ratunkowego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

z dnia 27 listopada 2014 roku
opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Status: nie wpłynęła żadna oferta pracy.

Autor informacji: Krzysztof Smoczyk
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-12-15
Data udostępnienia informacji: 2014-12-15
Ilość wyświetleń informacji: 3714
Rejestr zmian dokumentu