Obwieszczenie z dnia 30 lipca 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 30 lipca 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2014 r., znak: WST.612.1.159.2014.SR;
  • Wójta Gminy Stolno z dnia 21 lipca 2014 r., znak: SIZP.6727.1.2014.PP;
  • Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego nr 4/TZ/2014 z dnia 17 lipca 2014 r.;
  • Starostę Chełmińskiego z dnia 24 lipca 2014 r., znak: AABŚ.B.673.9.2014.AB;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej ziemnej ze światłowodem średniego napięcia 15 kV dla wyprowadzenia mocy z zespołu elektrowni wiatrowych PW Stolno do GPZ Chełmno ze światłowodem na działce nr 160 obręb Grubno, gmina Stolno.


W związku z powyższym strony mają prawo w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w postanowień, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski (w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej) w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, budynek C, II piętro, pok. 217 w dniach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz we wtorki w godzinach od 8.00 do 16.00. Po upływie określonego terminu w sprawie wydane zostanie rozstrzygnięcie.

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy – tel. 052-349-74-94.

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Janusz Gazecki
Starszy inspektor Wojewódzki
w Oddziale Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydział Infrastruktury

Autor informacji: Janusz Gazecki
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-07-30
Data udostępnienia informacji: 2014-07-31
Ilość wyświetleń informacji: 1997
Rejestr zmian dokumentu