z dnia 10 czerwca 2014 r. - lekarz koordynator ratownictwa medycznego w WBZK

Informacja o wyniku naboru

przeprowadzonego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
na stanowisko: lekarza koordynatora ratownictwa medycznego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
z dnia 10 czerwca 2014 roku
opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Status: nie wpłynęła żadna oferta pracy.

Autor informacji: Andrzej Baranowski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-07-04
Data udostępnienia informacji: 2014-07-04
Ilość wyświetleń informacji: 2152
Rejestr zmian dokumentu