Obwieszczenie z dnia 11 lutego 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 11 lutego 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

  • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZAR/29/2014 z dnia 28 stycznia 2014r., znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.14.2.14.TZ;
  • Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2014 r., znak: WAB.I.670.1.22.2014.MO;
  • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 18/CP/2014 z dnia 30 stycznia 2014r.;


uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na przebudowie i dobudowie ze zmianą sposobu użytkowania budynku koszarowego nr 147 na budynek koszarowo – sztabowy dla potrzeb OZ JFTC w kompleksie wojskowym 6000 na nieruchomości oznaczonej nr ew. 13 obręb 123, m. Bydgoszcz przy ul. Szubińskiej 105.


W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w postanowień w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, budynek C, II piętro, pok. 231 w dniach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz we wtorki w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy – tel. 052-349-74-96.

Znak sprawy:
WI.III.746.1.37.2013.EG

Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska - Klich
Kierownik Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury

Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-02-11
Data udostępnienia informacji: 2014-02-21
Ilość wyświetleń informacji: 1746
Rejestr zmian dokumentu