Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych


Wojewoda Kujawsko – Pomorski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Programu finansowego wspierania przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego programów w określonych obszarach pomocy społecznej, realizowanych w 2014 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi i opinie do projektu Programu można zgłaszać na formularzu konsultacji (załącznik  do pobrania) w terminie do dnia 24 lutego 2014r.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres poczty elektronicznej: wps_sekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl

Do pobrania:

Autor informacji: Ewa Mes - Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-01-28
Data udostępnienia informacji: 2014-02-03
Ilość wyświetleń informacji: 1353
Rejestr zmian dokumentu