Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej
do oddania w użytkowanie wieczyste

Wojewoda Kujawsko - Pomorski działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, umieszczonej przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy, zostanie wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 15 stycznia 2014 r. do dnia 5 lutego 2014 r. wykaz dotyczący niżej wymienionych nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej:

 1. nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Białych Błotach, powiat bydgoski, (obręb Białe Błota 0001), oznaczona w ewidencji  gruntów  jako działki  nr:  876/15 (powstała z działki nr 876/13) o powierzchni 0.0233 ha i 871/15 (powstała z działki nr 871/13) o powierzchni 0.0997 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1B/00176098/4;
 2. nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Bydgoszczy (obręb 0123), oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 114/14 (powstała z działki nr 114/6) o powierzchni 0.0272 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1B/00087362/5;
 3. nieruchomość gruntowa, położona w Bydgoszczy (obręb 0139), dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1B/00004766/2, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr:
  -  10/2 o powierzchni 0.1424 ha,
  -  12/2 o powierzchni 0.0390 ha,
  -  11 o powierzchni 0.2897 ha,
  która zabudowana jest 3 budynkami, tj. 1 (inny obiekt lotniskowy), 2 (magazyn mps), 3 (trafostacja), a ponadto posadowione są na niej 2 maszty antenowe, betonowy podjazd, ogrodzenie z siatki z bramą wjazdową oraz słup oświetleniowy.

Pobierz wykaz

Dodatkowe informacje można uzyskać w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim (Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz, tel. 052 349-77-53).

Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Dyrektor
Wydziału Skarbu Państwa
i Nieruchomości

Autor informacji: Tadeusz Kotanowicz
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-01-10
Data udostępnienia informacji: 2014-01-15
Ilość wyświetleń informacji: 1653
Rejestr zmian dokumentu