z dnia 15 listopada 2013 r. - lekarz koordynator ratownictwa medycznego w WBZK
Informacja o wyniku naboru

przeprowadzonego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
na stanowisko: lekarza koordynatora ratownictwa medycznego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
z dnia 15 listopada 2013 roku
opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Status: nie wpłynęła żadna oferta pracy
Autor informacji: Andrzej Baranowski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-12-16
Data udostępnienia informacji: 2013-12-16
Ilość wyświetleń informacji: 864
Rejestr zmian dokumentu