Obwieszczenie z dnia 14 listopada 2013 r.
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 listopada 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

  • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu Nr ZAR/337/2013 z dnia 29 października 2013 r., znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.6.33. 2013.TZ;
  • Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy z dnia 29 października 2013 r., znak: BKZ.4120.24.4.11.2013 SM;
  • Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Nr 022/2013 z dnia 6 listopada 2013 r., znak: UI-4004/741a/12;
  • Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28 października 2013 r., znak: WAB.I.670.1.416. 2013.MO;
  • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 158/CP/2013 z dnia 28 października 2013r.;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla zadania pn.: „Budowa zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Bydgoszczy – Etap I” na nieruchomości oznaczonej nr ew. 10/26 obręb 114, m. Bydgoszcz.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w postanowień w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, budynek C, II piętro, pok. 231 w dniach pracy Urzędu w godzinach 8:00 – 15:00.

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:
WI.III.746.1.35.2013.EG
Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska - Klich
Kierownik Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-11-14
Data udostępnienia informacji: 2013-11-14
Ilość wyświetleń informacji: 1532
Rejestr zmian dokumentu