Obwieszczenie z dnia 8 listopada 2013 r.
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 8 listopada 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

  • Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z dnia 22 października 2013 r., znak: UP-4005/7088/13;
  • Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 16 października 2013 r., znak: WAB.I.670.1.403.2013.MO;
  • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 152/CP/2013 z dnia 18 października 2013r.;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym
 
dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej dla zasilania linii napowietrznej w Pawłówku z GPZ Osowa Góra w Bydgoszczy na nieruchomości oznaczonej nr ew. 10 obręb 322, m. Bydgoszcz.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w postanowień w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, budynek C, II piętro, pok. 231 w dniach pracy Urzędu w godzinach 8:00 – 15:00.

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:
WI.III.746.1.33.2013.EG
Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska - Klich
Kierownik Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-11-08
Data udostępnienia informacji: 2013-11-12
Ilość wyświetleń informacji: 1483
Rejestr zmian dokumentu