Obwieszczenie z dnia 15 października 2013 r.
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 15 października 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

  • Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 4 października 2013r., znak: WAB.I.670.1.379.2013.MO;
  • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 143/CP/2013 z dnia 2 października 2013r.;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na przebudowie lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy wraz z drogą dojazdową do transportu pacjentów z płyty lądowiska oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości oznaczonej nr ew. 6/18, obręb 124 położonej w Bydgoszczy przy ul. Powstańców Warszawy 5.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w postanowień w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, budynek C, II piętro, pok. 231 w dniach pracy Urzędu w godzinach 8:00 – 15:00.

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:
WI.III.746.1.27.2013.EG
Podpisał:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Janusz Gazecki
Starszy Inspektor Wojewódzki
w Oddziale Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury
Autor informacji: Janusz Gazecki
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-10-15
Data udostępnienia informacji: 2013-10-15
Ilość wyświetleń informacji: 1622
Rejestr zmian dokumentu