Obwieszczenie z dnia 10 października 2013 r.
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 10 października 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

  • Wójta Gminy Grudziądz z dnia 1 października 2013 r., znak: GBK.6724.3.2013;
  • Starostę Grudziądzkiego z dnia 1 października 2013 r., znak: GN.673.394.2013;
  • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 147/CP/2013 z dnia 3 października 2013r.;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie (ułożeniu) kabli elektroenergetycznych celem przesyłu energii elektrycznej wyprodukowanej przez planowane elektrownie wiatrowe do krajowego systemu energetycznego na dz. nr ew. 35 i 57/1 obręb Wielkie Lniska, gmina Grudziądz.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w postanowień w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, budynek C, II piętro, pok. 231 w dniach pracy Urzędu w godzinach 8:00 – 15:00.

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:
WI.III.746.1.25.2013.EG
Podpisał:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Janusz Gazecki
Starszy Inspektor Wojewódzki
w Oddziale Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury
Autor informacji: Janusz Gazecki
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-10-10
Data udostępnienia informacji: 2013-10-11
Ilość wyświetleń informacji: 1398
Rejestr zmian dokumentu