Obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2013 r.
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  15  kwietnia  2013 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Prezydenta Miasta Torunia reprezentowanego przez Stefana Kalinowskiego - Zastępcę Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Trasa Średnicowa Północna – odcinek Trasa Mostowa w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej, Toruń”,
obejmującego działki o numerach ewidencyjnych:

Jednostka ewidencyjna [046301_1] Toruń, obręb 39: 370/1 o powierzchni 0.1153 ha; 371/2 o powierzchni 0.5849 ha; 371/1 o powierzchni 0.3756 ha; 377/2 o powierzchni 0.0271 ha; 372/6 o powierzchni 0.0336 ha; 365 o powierzchni 0.0006 ha; 364 o powierzchni 0.0082 ha; 380/1 o powierzchni 0.0546 ha (powstała z podziału dz. nr 380); 359/1 o powierzchni 0.1948 ha (powstała z podziału dz. nr 359); 356/6 o powierzchni 0.2690 ha (powstała z podziału dz. nr 356/4); 355/1 o powierzchni 0.0050 ha (powstała z podziału dz. nr 355); 351/6 o powierzchni 0.3432 ha (powstała z podziału dz. nr 351/4); 347/6 o powierzchni 0.4234 ha (powstała z podziału dz. nr 347/4); 379/2 o powierzchni 0.0797 ha (powstała z podziału dz. nr 379); 264/1 o powierzchni 0.3208 ha (powstała z podziału dz. nr 264); 263/2 o powierzchni 0.2485 ha (powstała z podziału dz. nr 263); 223/1 o powierzchni 0.3523 ha (powstała z podziału dz. nr 223); 224/1 o powierzchni 0.0353 ha (powstała z podziału dz. nr 224); 221/13 o powierzchni 0.0938 ha (powstała z podziału dz. nr 221/7); 221/9 o powierzchni 0.0042 ha; 221/17 o powierzchni 0.0182 ha (powstała z podziału dz. nr 221/8); 222/25 o powierzchni 0.0747 ha (powstała z podziału dz. nr 222/7); 221/15 o powierzchni 0.0074 ha (powstała z podziału dz. nr 221/4); 222/29 o powierzchni 0.4873 ha (powstała z podziału dz. nr 222/24); 222/27 o powierzchni 0.0220 ha (powstała z podziału dz. nr 222/20); 220/22 o powierzchni 0.1097 ha (powstała z podziału dz. nr 220/2); 323/1 o powierzchni 0.1816 ha (powstała z podziału dz. nr 323); 220/15 o powierzchni 0.2185 ha (powstała z podziału dz. nr 220/8); 220/12 o powierzchni 0.0248 ha i 220/13 o powierzchni 0.0108 ha (powstałe z podziału dz. nr 220/5); 220/17 o powierzchni 0.0403 ha (powstała z podziału dz. nr 220/9); 220/19 o powierzchni 0.4380 ha (powstała z podziału dz. nr 220/10); 328/4 o powierzchni 0.0177 ha (powstała z podziału dz. nr 328/2);

Jednostka ewidencyjna [046301_1] Toruń, obręb 4: 318/1 o powierzchni 0.0092 ha (powstała z podziału dz. nr 318);

Jednostka ewidencyjna [046301_1] Toruń, obręb 43: 609/1 o powierzchni 0.0508 ha; 609/2 o powierzchni 0.3593 ha; 610/6 o powierzchni 0.1913 ha i 610/7 o powierzchni 0.0066 ha (powstałe z podziału dz. nr 610/4); 607/1 o powierzchni 0.0416 ha (powstała z podziału dz. nr 607); 595/1 o powierzchni 0.1436 ha (powstała z podziału dz. nr 595); 597 o powierzchni 0.0240 ha; 594/5 o powierzchni 0.1828 ha (powstała z podziału dz. nr 594/4); 585/5 o powierzchni 0.0011 ha (powstała z podziału dz. nr 585/2); 590/7 o powierzchni 0.3386 ha (powstała z podziału dz. nr 590/6); 589/1 o powierzchni 0.0055 ha (powstała z podziału dz. nr 589); 614/3 o powierzchni 0.0299 ha (powstała z podziału dz. nr 614/2); 571 o powierzchni 0.0927 ha; 572 o powierzchni 0.2281 ha; 570/3 o powierzchni 0.0515 ha (powstała z podziału dz. nr 570/2); 569/3 o powierzchni 0.0090 ha (powstała z podziału dz. nr 569/2); 568/3 o powierzchni 0.0064 ha (powstała z podziału dz. nr 568/2); 555/3 o powierzchni 0.3799 ha (powstała z podziału dz. nr 555/2); 544/3 o powierzchni 0.0184 ha (powstała z podziału 544/2); 543 o powierzchni 0.0332 ha; 542 o powierzchni 0.0217 ha; 541/1 o powierzchni 0.0206 ha (powstała z podziału dz. nr 541); 535 o powierzchni 0.1202 ha; 536 o powierzchni 0.1003 ha; 537/1 o powierzchni 0.0769 ha (powstała z podziału dz. nr 537); 528/1 o powierzchni 0.2595 ha; 527/1 o powierzchni 0.2558 ha (powstała z podziału dz. nr 527); 519/5 o powierzchni 0.4252 ha; 519/4 o powierzchni 0.0600 ha; 519/3 o powierzchni 0.2036 ha; 519/6 o powierzchni 0.1653 ha (powstała z podziału dz. nr 519/2); 517 o powierzchni 0.1819 ha; 513 o powierzchni 0.0191 ha; 792 o powierzchni 0.0377 ha; 791/1 o powierzchni 0.1242 ha (powstała z podziału dz. nr 791); 785/1 o powierzchni 0.0370 ha (powstała z podziału dz. nr 785); 786 o powierzchni 0.0057 ha; 784/1 o powierzchni 0.0183 ha (powstała z podziału dz. nr 784); 821/1 o powierzchni 0.0172 ha (powstała z podziału dz. nr 821);

Jednostka ewidencyjna [046301_1] Toruń, obręb 48: 191 o powierzchni 0.0045 ha; 6/1 o powierzchni 0.0203 ha (powstała z podziału dz. nr 6); 4 o powierzchni 0.0204 ha; 2 o powierzchni 0.0242 ha;

Jednostka ewidencyjna [046301_1] Toruń, obręb 49: 188/1 o powierzchni 0.2735 ha (powstała z podziału dz. nr 188); 185/1 o powierzchni 0.0013 ha (powstała z podziału dz. nr 185); 186 o powierzchni 0.0110 ha; 187 o powierzchni 0.0289 ha; 30/9 o powierzchni 0.0238 ha (powstała z podziału dz. nr 30/5); 30/7 o powierzchni 0.0704 ha (powstała z podziału dz. nr 30/6); 32/3 o powierzchni 0.0023 ha (powstała z podziału dz. nr 32/2); 5/2 o powierzchni 0.0548 ha; 5/1 o powierzchni 0.0109 ha; 4/2 o powierzchni 0.0295 ha; 4/1 o powierzchni 0.0274 ha; 3 o powierzchni 0.0569 ha; 2 o powierzchni 0.0569 ha; 1/1 o powierzchni 0.0900 ha (powstała z podziału dz. nr 1); 10 o powierzchni 0.0574 ha; 9 o powierzchni 0.0573 ha; 8/2 o powierzchni 0.0567 ha; 8/1 o powierzchni 0.0006 ha; 7/1 o powierzchni 0.0208 ha; 7/2 o powierzchni 0.0365 ha; 6/1 o powierzchni 0.0179 ha; 6/2 o powierzchni 0.0275 ha; 24/4 o powierzchni 0.0139 ha; 24/3 o powierzchni 0.0084 ha; 24/5 o powierzchni 0.0322 ha (powstała z podziału dz. nr 24/2); 13/1 o powierzchni 0.0704 ha (powstała z podziału dz. nr 13); 14 o powierzchni 0.0217 ha; 15 o powierzchni 0.0035 ha; 12/1 o powierzchni 0.0290 ha (powstała z podziału dz. nr 12); 16/2 o powierzchni 0.0699 ha; 16/1 o powierzchni 0.2254 ha; 17/1 o powierzchni 0.0870 ha (powstała z podziału dz. nr 17); 18/1 o powierzchni 0.2907 ha (powstała z podziału dz. nr 18); 19/1 o powierzchni 0.0010 ha (powstała z podziału dz. nr 19); 159/2 o powierzchni 0.0223 ha (powstała z podziału dz. nr 159); 160/3 o powierzchni 0.0221 ha (powstała z podziału dz. nr 160/1); 101/2 o powierzchni 0.2041 ha (powstała z podziału dz. nr 101); 100/2 o powierzchni 0.2227 ha (powstała z podziału dz. nr 100); 99/1 o powierzchni 0.0230 ha (powstała z podziału dz. nr 99); 98/1 o powierzchni 0.2010 ha (powstała z podziału dz. nr 98); 95/1 o powierzchni 0.0042 ha (powstała z podziału dz. nr 95); 96/1 o powierzchni 0.0015 ha (powstała z podziała dz. nr 96); 97/1 o powierzchni 0.0255 ha (powstała z podziału dz. nr 97); 105/1 o powierzchni 0.1063 ha (powstała z podziału dz. nr 105); 104/1 o powierzchni 0.3530 ha (powstała z podziału dz. nr 104); 106/2 o powierzchni 0.7188 ha (powstała z podziału dz. nr 106); 107/2 o powierzchni 0.4095 ha (powstała z podziału dz. nr  107); 108/1 o powierzchni 0.2191 ha (powstała z podziału dz. nr 108); 109/9 o powierzchni 0.0202 ha (powstała z podziału dz. nr 109/8); 109/11 o powierzchni 0.0042 ha (powstała z podziału dz. nr 109/5); 109/13 o powierzchni 0.0027 ha (powstała z podziału dz. nr 109/6); 113/1 o powierzchni 0.1114 ha (powstała z podziału dz. nr 113); 115/3 o powierzchni 0.0157 ha; 115/5 o powierzchni 0.0761 ha (powstała z podziału dz. nr 115/4); 121/1 o powierzchni 0.5190 ha (powstała z podziału dz. nr 121); 122/1 o powierzchni 0.0005 ha (powstała z podziału dz. nr 122); 120 o powierzchni 0.1897 ha; 119/1 o powierzchni 0.1971 ha (powstała z podziału dz. nr 119); 118/1 o powierzchni 0.0451 ha (powstała z podziału dz. nr 118); 117/3 o powierzchni 0.2969 ha (powstała z podziału działki nr 117/2); 116/1 o powierzchni 0.1819 ha (powstała z podziału dz. nr 116); 117/5 o powierzchni 0.0767 ha (powstała z podziału dz. nr 117/1);

Jednostka ewidencyjna [046301_1] Toruń, obręb 44: 163/1 o powierzchni 0.5020 ha (powstała z podziału dz. nr 163); 164 o powierzchni 0.0036 ha; 171/3 o powierzchni 0.0298 ha (powstała z podziału dz. nr 171/2); 174/1 o powierzchni 0.0082 ha (powstała z podziału dz. nr 174); 173/11 o powierzchni 0.0364 ha (powstała z podziału dz. nr 173/6); 175/7 o powierzchni 0.2122 ha (powstała z podziału dz. nr 175/5); 214/2 o powierzchni 0.0857 ha (powstała z podziału dz. nr 214/3); 179/2 o powierzchni 0.1945 ha (powstała z podziału dz. nr 179); 183/9 o powierzchni 0.0283 ha (powstała z podziału dz. nr 183/6); 181/2 o powierzchni 0.0053 ha (powstała z podziału dz. nr 181/1); 208/4 o powierzchni 0.0278 ha (powstała z podziału dz. nr 208/2); 208/1 o powierzchni 0.0314 ha; 207/7 o powierzchni 0.0542 ha (powstała z podziału dz. nr 207/6); 199/4 o powierzchni 0.0041 ha (powstała z podziału dz. nr 199/3); 196/1 o powierzchni 0.0008 ha (powstała z podziału dz. nr 196); 195/1 o powierzchni 0.0218 ha (powstała z podziału dz. nr 195); 192/3 o powierzchni 0.0504 ha (powstała z podziału dz. nr 192/2); 191/3 o powierzchni 0.0282 ha (powstała z podziału dz. nr 191/2); 190/3 o powierzchni 0.0922 ha (powstała z podziału dz. nr 190/2); 190/1 o powierzchni 0.0031 ha; 194/17 o powierzchni 0.0284 ha (powstała z podziału dz. nr 194/10);

Jednostka ewidencyjna [046301_1] Toruń, obręb 47: 342/1 o powierzchni 0.0023 ha i 342/2 o powierzchni 0.0009 ha (powstałe z podziału dz. nr 342); 334/6 o powierzchni 0.1774 ha (powstała z podziału dz. nr 334/2); 341/1 o powierzchni 0.0259 ha (powstała z podziału dz. nr 341); 335 o powierzchni 0.0537 ha; 336 o powierzchni 0.0026 ha; 332/3 o powierzchni 0.0054 ha (powstała z podziału dz. nr 332/2); 337/2 o powierzchni 0.1979 ha (powstała z podziału dz. nr 337); 331/4 o powierzchni 0.2472 ha (powstała z podziału dz. nr 331/2); 287/2 o powierzchni 0.2780 ha (powstała z podziału dz. nr 287); 328/10 o powierzchni 0.0234 ha; 328/13 o powierzchni 0.0115 ha (powstała z podziału dz. nr 328/7); 328/11 o powierzchni 0.0772 ha (powstała z podziału dz. nr 328/6); 328/15 o powierzchni 0.0344 ha (powstała z podziału dz. nr 328/8); 327/1 o powierzchni 0.0014 ha (powstała z podziału dz. nr 327); 328/9 o powierzchni 0.1785 ha; 329/4 o powierzchni 0.0523 ha; 329/3 o powierzchni 0.0106 ha; 329/5 o powierzchni 0.0105 ha; 325/1 o powierzchni 0.0040 ha (powstała z podziału dz. nr 325); 326/1 o powierzchni 0.1950 ha (powstała z podziału dz. nr 326); 323/1 o powierzchni 0.5096 ha (powstała z podziału dz. nr 323); 330/1 o powierzchni 0.0016 ha (powstała z podziału dz. nr 330); 316/1 o powierzchni 0.0848 ha (powstała z podziału dz. nr 316); 317/1 o powierzchni 0.0665 ha (powstała z podziału dz. nr 317); 318/1 o powierzchni 0.1540 ha (powstała z podziału dz. nr 318); 319/4 o powierzchni 0.0037 ha i 319/6 o powierzchni 0.0067 ha (powstałe z podziału dz. nr 319/1); 315/1 o powierzchni 0.0399 ha i 315/3 o powierzchni 0.0710 ha (powstałe z podziału dz. nr 315); 319/2 o powierzchni 0.0272 ha; 310/1 o powierzchni 0.0028 ha (powstała z podziału dz. nr 310); 309/1 o powierzchni 0.0199 ha (powstała z podziału dz. nr 309); 308/1 o powierzchni 0.2538 ha (powstała z podziału dz. nr 308); 302/1 o powierzchni 0.0010 ha (powstała z podziału dz. nr 302); 301/1 o powierzchni 0.3835 ha (powstała z podziału dz. nr 301); 294/1 o powierzchni 0.5140 ha (powstała z podziału dz. nr 294); 320/3 o powierzchni 0.4754 ha (powstała z podziału dz. nr 320/2); 313 o powierzchni 0.4188 ha; 314 o powierzchni 0.0881 ha; 307 o powierzchni 0.0244 ha; 300 o powierzchni 0.0265 ha; 306 o powierzchni 0.1152 ha; 299 o powierzchni 0.1295 ha; 292 o powierzchni 0.2729 ha; 293 o powierzchni 0.0576 ha; 284 o powierzchni 0.2647 ha; 285 o powierzchni 0.0551 ha; 280 o powierzchni 0.3919 ha; 282/2 o powierzchni 0.2125 ha; 286/1 o powierzchni 0.0577 ha (powstała z podziału dz. nr 286); 270/4 o powierzchni 0.0593 ha; 276 o powierzchni 0.0068 ha; 275/2 o powierzchni 0.0640 ha; 277/1 o powierzchni 0.3586 ha (powstała z podziału dz. nr 277); 282/3 o powierzchni 0.0663 ha (powstała z podziału dz. nr 282/1); 270/5 o powierzchni 0.0342 ha (powstała z podziału dz. nr 270/3); 275/3 o powierzchni 0.0052 ha (powstała z podziału dz. nr 275/1);

działki z ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości:

Jednostka ewidencyjna [046301_1] Toruń, obręb 39: 370/2 z zajęciem powierzchni 420 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 60 m2; 372/5 z zajęciem powierzchni 195 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 12 m2; 347/7 z zajęciem powierzchni 30 m2 na czas trwania inwestycji (powstała z podziału dz. nr 347/4); 347/3 z zajęciem powierzchni 11 m2 na czas trwania inwestycji; 379/1 z zajęciem powierzchni 187 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 45 m2 i 379/3 z zajęciem powierzchni 92 m2 na czas trwania inwestycji (powstałe z podziału dz. nr 379); 221/16 z zajęciem powierzchni 40 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 7 m2 (powstała z podziału dz. nr 221/4); 221/18 z zajęciem powierzchni 30 m2 na czas trwania inwestycji (powstała z podziału dz. nr 221/8); 222/26 z zajęciem powierzchni 34 m2 na czas trwania inwestycji (powstała z podziału dz. nr 222/7); 220/14 z zajęciem powierzchni 207 m2 na czas trwania inwestycji (powstała z podziału dz. nr 220/5); 217/1 z zajęciem powierzchni 77 m2 na czas trwania inwestycji; 320 z zajęciem powierzchni 3 m2 na czas trwania inwestycji; 323/2 z zajęciem powierzchni 134 m2 na czas trwania inwestycji (powstała z podziału dz. nr 323);

Jednostka ewidencyjna [046301_1] Toruń, obręb 4: 327/16 z zajęciem powierzchni 305 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 36 m2; 1 z zajęciem powierzchni 5 m2 na czas trwania inwestycji;

Jednostka ewidencyjna [046301_1] Toruń, obręb 43: 519/7 z zajęciem powierzchni 757 m2 na czas trwania inwestycji (powstała z podziału dz. nr 519/2); 519/1 z zajęciem powierzchni 64 m2 na czas trwania inwestycji; 821/2 z zajęciem powierzchni 93 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 9 m2 (powstała z podziału dz. nr 821); 784/2 z zajęciem powierzchni 554 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 30 m2 (powstała z podziału dz. nr 784);

Jednostka ewidencyjna [046301_1] Toruń, obręb 49: 13/2 z zajęciem powierzchni 147 m2 na czas trwania inwestycji (powstała z podziału dz. nr 13); 12/2 z zajęciem powierzchni 167 m2 na czas trwania inwestycji (powstała z podziału dz. nr 12); 32/1 z zajęciem powierzchni 54 m2 na czas trwania inwestycji; 30/10 z zajęciem powierzchni 84 m2 na czas trwania inwestycji (powstała z podziału dz. nr 30/5); 30/8 z zajęciem powierzchni 117 m2 na czas trwania inwestycji (powstała z podziału dz. nr 30/6); 107/3 z zajęciem powierzchni 305 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 113 m2 (powstała z podziału dz. nr 107); 108/2 z zajęciem powierzchni 282 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 123 m2 (powstała z podziału dz. nr 108); 121/2 z zajęciem powierzchni 1320 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 672 m2 (powstała z podziału dz. nr 121); 122/2 z zajęciem powierzchni 249 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 32 m2 (powstała z podziału dz. nr 122); 119/2 z zajęciem powierzchni 250 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 46 m2 (powstała z podziału dz. nr 119); 118/2 z zajęciem powierzchni 48 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 47 m2 (powstała z podziału dz. nr 118); 117/4 z zajęciem powierzchni 467 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 233 m2 (powstała z podziału dz. nr 117/2); 106/1 z zajęciem powierzchni 284 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 59 m2 i 106/3 z zajęciem powierzchni 287 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 80 m2 (powstałe z podziału dz. nr 106); 109/7 z zajęciem powierzchni 5 m2 na czas trwania inwestycji;

Jednostka ewidencyjna [046301_1] Toruń, obręb 48: 1 z zajęciem powierzchni 12 m2 na czas trwania inwestycji; 192 z zajęciem powierzchni 44 m2 na czas trwania inwestycji;

Jednostka ewidencyjna [046301_1] Toruń, obręb 44: 211 z zajęciem powierzchni 38092 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 4278 m2 i 156 m2; 163/2 z zajęciem powierzchni 1060 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 443 m2 (powstała z podziału dz. nr 163); 199/5 z zajęciem powierzchni 1873 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 562 m2 (powstała z podziału dz. nr 199/3); 196/2 z zajęciem powierzchni 24 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 9 m2 (powstała z podziału dz. nr 196); 195/2 z zajęciem powierzchni 278 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 106 m2 (powstała z podziału dz. nr 195); 174/2 z zajęciem powierzchni 348 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 149 m2 (powstała z podziału dz. nr 174); 175/6 z zajęciem powierzchni 276 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 71 m2 (powstała z podziału dz. nr 175/5); 209 z zajęciem powierzchni 278 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 69 m2 i 14 m2; 214/1 z zajęciem powierzchni 653 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 61 m2 (powstała z podziału dz. nr 214); 213 z zajęciem powierzchni 120 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 18 m2; 177 z zajęciem powierzchni 56 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 5 m2; 183/10 z zajęciem powierzchni 307 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 41 m2 (powstała z podziału dz. nr 183/6); 179/1 z zajęciem powierzchni 835 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 98 m2 i 179/3 z zajęciem powierzchni 9 m2 na czas trwania inwestycji (powstałe z podziału dz. nr 179); 186/7 z zajęciem powierzchni 289 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 64 m2; 194/18 z zajęciem powierzchni 315 m2 na czas trwania inwestycji (powstała z podziału dz. nr 194/10); 11/4 z zajęciem powierzchni 268 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 54 m2; 11/2 z zajęciem powierzchni 403 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 72 m2; 11/6 z zajęciem powierzchni 50 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 9 m2; 14/1 z zajęciem powierzchni 64 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 13 m2; 15/4 z zajęciem powierzchni 44 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 7 m2; 125/2 z zajęciem powierzchni 43 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 8 m2; 37/5 z zajęciem powierzchni 2439 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 618 m2; 126/8 z zajęciem powierzchni 49 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 13 m2; 124/1 z zajęciem powierzchni 29 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 12 m2; 124/2 z zajęciem powierzchni 29 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 12 m2; 129 z zajęciem powierzchni 59 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 16 m2; 103/6 z zajęciem powierzchni 318 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 65 m2; 212 z zajęciem powierzchni 156 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 39 m2; 187 z zajęciem powierzchni 81 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 20 m2; 184/3 z zajęciem powierzchni 48 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 12 m2; 185/11 z zajęciem powierzchni 562 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 111 m2; 186/8 z zajęciem powierzchni 188 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 37 m2; 185/14 z zajęciem powierzchni 375 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 75 m2; 185/16 z zajęciem powierzchni 60 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 13 m2; 194/16 z zajęciem powierzchni 288 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 56 m2;

Jednostka ewidencyjna [046301_1] Toruń, obręb 47: 334/3 z zajęciem powierzchni 533 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 145 m2; 334/5 z zajęciem powierzchni 256 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 64 m2 (powstała z podziału dz. nr 334/2); 332/4 z zajęciem powierzchni 346 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 79 m2 (powstała z podziału dz. nr 332/2); 333 z zajęciem powierzchni 20 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 7 m2; 337/1 z zajęciem powierzchni 148 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 22 m2 i 337/3 z zajęciem powierzchni 354 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 56 m2 (powstała z podziału dz. nr 337); 331/3 z zajęciem powierzchni 572 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 112 m2 i 331/5 z zajęciem powierzchni 129 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 61 m2 (powstała z podziału dz. nr 331/2); 331/1 z zajęciem powierzchni 17 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 1 m2; 328/14 z zajęciem powierzchni 42 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 7 m2 (powstała z podziału dz. nr 328/7); 328/12 z zajęciem powierzchni 294 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 56 m2 (powstała z podziału dz. nr 328/6); 328/16 z zajęciem powierzchni 1119 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 113 m2 (powstała z podziału dz. nr 328/8); 327/2 z zajęciem powierzchni 166 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 52 m2 (powstała z podziału dz. nr 327); 325/2 z zajęciem powierzchni 833 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 236 m2 (powstała z podziału dz. nr 325); 287/1 z zajęciem powierzchni 615 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 30 m2, 287/3 z zajęciem powierzchni 875 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 529 m2 i 287/4 z zajęciem powierzchni 170 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 74 m2 (powstałe z podziału dz. nr 287); 319/5 z zajęciem powierzchni 1897 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 687 m2 (powstała z podziału dz. nr 319/1); 319/3 z zajęciem powierzchni 552 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 170 m2; 303 z zajęciem powierzchni 53 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 8 m2; 310/2 z zajęciem powierzchni 173 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 73 m2 (powstała z podziału dz. nr 310); 338 z zajęciem powierzchni 974 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 367 m2; 341/2 z zajęciem powierzchni 990 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 302 m2 (powstała z podziału dz. nr 341); 324 z zajęciem powierzchni 327 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 87 m2; 322 z zajęciem powierzchni 951 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 161 m2; 315/2 z zajęciem powierzchni 451 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 84 m2 (powstała z podziału dz. nr 315); 340 z zajęciem powierzchni 358 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 72 m2; 339 z zajęciem powierzchni 275 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 57 m2; 321 z zajęciem powierzchni 886 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 175 m2; 308/2 z zajęciem powierzchni 79 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 16 m2 (powstała z podziału dz. nr 308); 294/2 z zajęciem powierzchni 154 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 33 m2 (powstała z podziału dz. nr 294); 286/2 z zajęciem powierzchni 526 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 105 m2 (powstała z podziału dz. nr 286); 282/4 z zajęciem powierzchni 802 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 159 m2 (powstała z podziału dz. nr 282/1); 270/6 z zajęciem powierzchni 624 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 124 m2 (powstała z podziału dz. nr 270/3);

Jednostka ewidencyjna [046301_1] Toruń, obręb 50: 2/3 z zajęciem powierzchni 1724 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 351 m2; 7 z zajęciem powierzchni 143 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 28 m2; 8/5 z zajęciem powierzchni 70 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 14 m2; 86/1 z zajęciem powierzchni 266 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 56 m2; 87/1 z zajęciem powierzchni 228 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 46 m2; 88/1 z zajęciem powierzchni 55 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 10 m2; 91/9 z zajęciem powierzchni 180 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 37 m2; 19/16 z zajęciem powierzchni 654 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 138 m2; 19/3 z zajęciem powierzchni 946 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 192 m2; 19/8 z zajęciem powierzchni 63 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 14 m2; 8/2 z zajęciem powierzchni 64 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 12 m2; 1/1 z zajęciem powierzchni 24 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 9 m2; 1/2 z zajęciem powierzchni 1383 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 275 m2; 89/2 z zajęciem powierzchni 165 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 30 m2;

Jednostka ewidencyjna [046301_1] Toruń, obręb 51: 1/7 z zajęciem powierzchni 74 m2 na czas trwania inwestycji, w tym ze stałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 16 m2;

Działki przeznaczone pod inwestycję w całości, a także w części (powstałe z podziału działek), stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Informuję, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek A), pokój 204 na II piętrze, w dniach pracy Urzędu, w godz. 8.00 - 14.00, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych Urzędu Miasta w Toruniu.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: WI.IV.7820.24.1.2013

Podpisał
Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Krzysztof Pankowski
Inspektor Wojewódzki
w Oddziale Budownictwa Specjalnego i Odszkodowań
w Wydziale Infrastruktury
Autor informacji: Krzysztof Pankowski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-04-15
Data udostępnienia informacji: 2013-04-18
Ilość wyświetleń informacji: 1946
Rejestr zmian dokumentu