Obwieszczenie z dnia 16 kwietnia 2013 r.
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 16 kwietnia 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

  • Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZAR/78/2013 z dnia 26 marca 2013 r., znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.55.11.2013.TZ;
  • Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z dnia 25 marca 2013r., znak: TP-4005/6294/13;
  • Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2013 r., znak: WAB.I.670.1.123.2013.MO;
  • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 67/CP/2013 z dnia 29 marca 2013r.;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 180x16,4 PE, na dz. nr ew. 10 obręb 322, miasto Bydgoszcz.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w postanowień w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, II piętro, pok. 236 w dniach pracy Urzędu w godzinach 8:00 – 15:00.
Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:
WI.III.746.1.2.2013.EG
Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska - Klich
Kierownik
Oddziału Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury
Autor informacji: Maria Czerwińska - Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-04-16
Data udostępnienia informacji: 2013-04-16
Ilość wyświetleń informacji: 1536
Rejestr zmian dokumentu