Obwieszczenie z dnia 26 marca 2013 r.
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94 poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249,  poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, z 2011 r. Nr 224, poz. 1342 oraz z 2012 r. poz. 951) ogłaszam, że

w okresie od 1 kwietnia 2013 r. do 30 września 2013 r.

obowiązujący wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych wynosi:
1) 3.302,00 zł – dla województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem m. Bydgoszczy i Torunia,
2) 4.020,00 zł – dla m. Bydgoszczy i Torunia.

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
Znak sprawy:
WI.II.7812.1.2013
Podpisał
wz. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Wicewojewoda
Zbigniew Ostrowski

Autor informacji: Zbigniew Ostrowski
Informację wprowadził\a: Roman Szuścicki
Data wytworzenia informacji: 2013-04-02
Data udostępnienia informacji: 2013-04-02
Ilość wyświetleń informacji: 2732
Rejestr zmian dokumentu