Obwieszczenie z dnia 14 marca 2013 r.
OBWIESZCZENIE

Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 marca 2013 r.

Stosownie do postanowień art. 122 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. poz. 169) Wojewoda Kujawsko - Pomorski podaje do publicznej wiadomości wykaz jednostek, dla których w części 85/04 województwo kujawsko - pomorskie zaplanowano dotacje celowe wraz z kwotami tych dotacji, przyznanych poszczególnym jednostkom w 2013 roku.

wykaz przyznanych dotacji
Autor informacji: Ewa Mes Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-03-14
Data udostępnienia informacji: 2013-03-14
Ilość wyświetleń informacji: 1097
Rejestr zmian dokumentu