Obwieszczenie z dnia 21 styczna 2013 r.
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 21 stycznia 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

  • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZAR/380/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r., znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.55.279.2012.TZ;
  • Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Nr 001/2013 z dnia 4 stycznia 2013r., znak: TI-4004/741/12;
  • Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 31 grudnia 2012 r., znak: WAB.I.670.1.902.2012.MO;
  • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 2/CP/2013 z dnia 9 stycznia 2013r.;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla zadania pn.: „Budowa zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Bydgoszczy – etap I” na nieruchomości oznaczonej nr ew. 10/26 obręb 114, m. Bydgoszcz.
 
W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w postanowień w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, II piętro, pok. 236 w dniach pracy Urzędu w godzinach 8:00 – 15:00.
Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:
WI.III.746.1.38.2012.EG
Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska -Klich
Kierownik
Oddziału Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-01-21
Data udostępnienia informacji: 2013-01-22
Ilość wyświetleń informacji: 1303
Rejestr zmian dokumentu