Wykaz lekarzy upow. przez Wojewodę Kuj.-Pom. do przeprowadzania badań lekarskich na kierowców.


W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 ze zm.), Wydział Zdrowia Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego informuje, że z dniem 19 stycznia 2013 r., ewidencja lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich prowadzona jest przez marszałków województw. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wskazał jako departament merytoryczny – Departament Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73.
Autor informacji: Michał Muszyński
Informację wprowadził\a: Paweł Skutecki
Data wytworzenia informacji: 2004-01-12
Data udostępnienia informacji: 2004-01-13
Ilość wyświetleń informacji: 9763
Rejestr zmian dokumentu