Przyznanie medalu "Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej".

Przyznanie Przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa medalu
„Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” .

Podstawa prawna:

art. 9 ustawy z dnia 21 stycznia 1988 r. o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (Dz. U. Nr 2, poz. 2 ze zm);
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1988 r. w sprawie organizacji, trybu działania o zasad finansowania Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz komitetów ochrony pamięci walk i męczeństwa (Dz. U. Nr 22, poz. 154);
regulamin Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa;
regulamin Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Kto załatwia sprawę:

Wydział Polityki Społecznej, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
tel. 52 34 97 679, fax. 52 34 97 682,
II p., pok. 232, e-mail:
mklawikowski@bydgoszcz.uw.gov.pl 


Jakie dokumenty trzeba złożyć:

   1. Wniosek o nadanie medalu “Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” ;

   2. Pismo przewodnie.

Opłaty:


opłat nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa rozpatruje wniosek bezzwłocznie po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko – Pomorskiego opiniuje wniosek na najbliższym posiedzeniu licząc od dnia złożenia wniosku.

Czy i gdzie można się odwołać:


odwołanie nie przysługuje.

Ponadto warto wiedzieć:

   1. Wnioski o przyznanie medalu “Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” mogą składać instytucje oraz organizacje pozarządowe.

   2. Srebrny lub złoty medal nadaje Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa po otrzymaniu pozytywnej opinii Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

   3. Złoty medal jest nadawany po upływie 5 lat po otrzymaniu medalu srebrnego.

   4. Medal jest nadawany jednokrotnie.

   5. Medal wraz z legitymacją, potwierdzającą jego nadanie wręcza uroczyście Przewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa lub upoważniona przez niego osoba.

   6. Ewidencję osób wyróżnionych medalem prowadzi Biuro Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
 

Autor informacji: Mieszko Klawikowski
Informację wprowadził\a: Paweł Skutecki
Data wytworzenia informacji: 2006-07-24
Data udostępnienia informacji: 2006-07-25
Ilość wyświetleń informacji: 6797
Rejestr zmian dokumentu