Koszt odtworzenia 1m kw.

Wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ustala wojewoda kujawsko-pomorski na podstawie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.
Wysokość wskaźnika przeliczeniowego ustalana jest przez wojewodę dwa razy w roku na okres 6 miesięcy. Wartość ta ma znaczenie dla ustalania stawek czynszu lokali mieszkalnych – roczny czynsz za metr kwadratowy nie może przekraczać 3% wartości wskaźnika.
Wojewoda dokonuje wyliczenia wskaźnika na podstawie przeciętnego kosztu budowy 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, określonego przez Urząd Statystyczny, powiększonego o wartość robót wykończeniowych i inflację.

Wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w poszczególnych latach:

Autor informacji: Ewa Mes - Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-04-04
Data udostępnienia informacji: 2012-04-04
Ilość wyświetleń informacji: 5891
Rejestr zmian dokumentu