Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 99 Bydgoszcz, 09 paĽdziernik 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1653 nr XXXI/219/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek 4087
1654 nr XXXI/223/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli 4103
1655 nr XXXI/225/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/208/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 4104
1656 nr XXVIII/150/09 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 18 września 2009 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/119/09 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 4104
1657 nr XXVIII/151/09 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 18 września 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 4105
1658 nr XXXIII/250//2009 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 4106
1659 nr XLV/293/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 września 2009 r. zmieniająca Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Chełmża 4107
1660 nr XLV/298/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i związanych ze stosunkiem pracy wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Chełmża 4107
1661 nr XLV/300/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 września 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody w miejscowości Dziemiony, gmina Chełmża 4108
1662 nr XLV/303/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej 4108
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
1663 z dnia 2 października 2009 r. o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Żninie 4110
INFORMACJE:
1664 z dnia 29 września 2009 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-60(5)/2009/388/VIII/MJ zatwierdzającej taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 4110
1665 z dnia 2 października 2009 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/540-ZTO-B/254/W/OPO/2009/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim, określonego w koncesji na wytwarzanie ciepła 4114
POBIERZ

Opublikowane: 2009-10-12
Ostatnia modyfikacja: 2009-10-12
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]