Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 98 Bydgoszcz, 06 paĽdziernik 2009
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIA WOJEWODY:
1638 nr 229/09 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2009 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łabiszynie 4055
1639 nr 230/09 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 października 2009 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rogóźno 4057
1640 nr 232/2009 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października 2009 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lipno 4059
UCHWAŁY:
1641 nr XXXVII/296/2009 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Sypniewo, gm. Więcbork 4061
1642 nr XXXVII/298/2009 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Więcbork 4061
1643 nr XXXVII/299/2009 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie sprostowania oczywistych pomyłek pisarskich w uchwale nr XXIX/274/2005 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Więcbork (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 77, poz. 1421) 4064
1644 nr XXXVIII/68/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mrocza 4064
1645 nr XXXVIII/69/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy 4067
1646 nr XXXVIII/75/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli 4067
1647 nr XXXVIII/76/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli 4072
1648 nr XXXVIII/222/2009 Rady Gminy Inowrocław z dnia 2 września 2009 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Inowrocław oraz warunków i sposobu ich przyznawania 4074
1649 nr XXXVII/195/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 11 września 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 4075
1650 nr XXXVII/196/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 11 września 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 4078
1651 nr XXXVIII/943/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2009 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2009 4079
POROZUMIENIE
1652 aneks nr 15 z dnia 15 września 2009 r. do Porozumienia podpisanego dnia 6 listopada 2006 r. w Bydgoszczy, zawarty pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie przekazania Dyrektorowi OW NFZ zadań z zakresu przeprowadzania postępowania o zawarcie umów, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.) 4081
POBIERZ

Opublikowane: 2009-10-07
Ostatnia modyfikacja: 2009-10-07
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]