Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 96 Bydgoszcz, 02 paĽdziernik 2009
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
1611 nr 228/09 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2009 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Złotniki Kujawskie 3979
UCHWAŁY:
1612 nr XXXXII/217/2009 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie zaliczenia ulic: 17 Stycznia, Bohaterów Września, Jagodowej, H. Sienkiewicza oraz Księdza Jana Twardowskiego w Golubiu-Dobrzyniu do kategorii dróg gminnych 3981
1613 nr XXXXII/219/2009 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 3981
1614 nr XXXXII/220/2009 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 3983
1615 nr XXXXII/223/2009 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym 3984
1616 nr XLI/334/2009 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dofinansowania usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Gniewkowo 3986
1617 nr XLI/335/2009 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia świadczeń przyznawanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów jej przyznawania 3988
1618 nr XLI/336/2009 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie ustanowienia hejnału Gminy Gniewkowo 3989
1619 nr XLI/339/2009 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Gniewkowie 3992
1620 nr XXXIX/342/2009 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju 3993
1621 nr XXIII/160/09 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 3993
1622 nr XXIII/161/09 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 3994
1623 nr XXIII/162/09 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 3997
1624 nr XXXI/161/2009 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty miejscowej, zasad stosowania zwolnień i ulg w tej opłacie oraz terminów i sposobu jej poboru 3999
1625 nr XXX/207/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Kikół, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego 3999
1626 nr XXXVI/270/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko ?Orlik 2012? i przepisów porządkowych 4003
1627 nr 259/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę Świecie przedszkolach publicznych oraz żłobku 4005
1628 nr XXV/162/09 Rady Gminy Gąsawa z dnia 28 sierpnia 2009 r. sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 4005
1629 nr XXXV/240/09 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych działających na terenie miasta Wąbrzeźno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 4006
1630 nr XXXVI/231/09 Rady Gminy Sicienko z dnia 2 września 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Osówiec 4009
1631 nr XXIX/47/2009 Rady Gminy Sadki z dnia 3 września 2009 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Sadki 4010
1632 nr XXVII/142/09 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 8 września 2009 r. w sprawie zaliczenia ulic w mieście Piotrków Kujawski do kategorii dróg gminnych 4012
1633 nr XXIV/136/2009 Rady Gminy Zbójno z dnia 8 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na obszarze gminy Zbójno oraz ustalenia opłat za parkowanie w tej strefie 4013
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
1634 z dnia 20 września 2009 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łabiszynie 4014
POROZUMIENIE
1635 z dnia 7 sierpnia 2009 r. pomiędzy gminą Miasto Włocławek a powiatem włocławskim w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem 4015
POBIERZ

Opublikowane: 2009-10-06
Ostatnia modyfikacja: 2009-10-06
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]